FORVALTNINGSDATABASEN

TOLL- OG AVGIFTSETATEN TOLLREGION VEST-NOREG UNDER SLETTING FRA 01.04.2022 (Orgnr. 974763516)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974763516
Navn/foretaksnavn: TOLL- OG AVGIFTSETATEN TOLLREGION VEST-NOREG UNDER SLETTING FRA 01.04.2022
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Tollbodallmenningen 2A, 5004 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8122 Dep., 32 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.1100006 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet