FORVALTNINGSDATABASEN

DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET (Orgnr. 979529805)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979529805
Navn/foretaksnavn: DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Stortorvet 2, 155 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8002 Dep, 30 OSLO
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.2399979 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55310

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet