FORVALTNINGSDATABASEN

NORDLAND POLITIDISTRIKT (Orgnr. 983999999)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983999999
Navn/foretaksnavn: NORDLAND POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 800
Forretningsadresse: Kongens gate 81, 8006 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 06-12-2001
Næringskode: 84.2399979 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57413

Lenker til interne ressurser