FORVALTNINGSDATABASEN

NORSK KULTURMINNEFOND (Orgnr. 985980160)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985980160
Navn/foretaksnavn: NORSK KULTURMINNEFOND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Bergmannsgata 17, 7374 RØROS
Forretningskommune: RØROS
Forretningsland: Norge
Postadresse: , null
Registrert dato: 27-08-2003
Næringskode: 84.1200027 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet