FORVALTNINGSDATABASEN

FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON FLO (Orgnr. 988517860)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988517860
Navn/foretaksnavn: FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON FLO
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Lysaker torg 45, 1366 LYSAKER
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 800 Postmottak, 2617 LILLEHAMMER
Registrert dato: 11-08-2005
Næringskode: 84.2200012 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57294

Lenker til interne ressurser