FORVALTNINGSDATABASEN

NAV YTELSESLINJEN (Orgnr. 991012206)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991012206
Navn/foretaksnavn: NAV YTELSESLINJEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 354, 8601 MO I RANA
Registrert dato: 12-03-2007
Næringskode: 84.3000031 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet