FORVALTNINGSDATABASEN

STIFTINGA FAMILIEKONTORET I NORDFJORD (Orgnr. 997118154)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 997118154
Navn/foretaksnavn: STIFTINGA FAMILIEKONTORET I NORDFJORD
Organisasjonsform: STI
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Lotevegen 23, 6770 NORDFJORDEID
Forretningskommune: STAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: , null
Registrert dato: 06-08-2011
Næringskode: 88.9919968 - Familieverntjenester
Sektorkode: 7000 - Ideelle organisasjoner

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet