FORVALTNINGSDATABASEN

Statistikk over organisasjoner

Siden viser antall organisasjoner kategorisert etter spesifikk gruppe. Disse are Orgninsasjonsgruppe(Organisasjonsform, Sektorkode,Næringskode).

Velg fra listen nedenfor. Detaljer kommer hvis du klikker den respektive linken som kommer opp.

Orgninsasjonsgruppe: Velg år:

Antall organisasjoner basert på organisasjonsform, aar = 2023
Organisasjonsform Antall organisasjoner Antall ansatte
BEDR (Bedrift) 2778 191525
ORGL (Organisasjonsledd) 295 185954
STAT (Staten) 20 6638
Orgnisasjoner som har organisasjonsform: STAT, aar = 2023
Orgnr Org navn Antall ansatte
983887457 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 254
972417793 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 148
932384469 DIGITALISERINGS- OG FORVALTNINGSDEPARTEMENTET (DFD)
984195796 DOMSTOLENE I NORGE
972417807 FINANSDEPARTEMENTET 315
972417823 FORSVARSDEPARTEMENTET 511
983887406 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 246
972417831 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 410
972417882 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 271
972417858 KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET 399
972417866 KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 159
872417842 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 315
972417874 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 136
912660680 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 384
977161630 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 172
974760347 SAMEDIGGI / SAMETINGET 170
972417904 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 146
972417777 STATSMINISTERENS KONTOR 157
971524960 STORTINGET 535
972417920 UTENRIKSDEPARTEMENTET 1910