FORVALTNINGSDATABASEN

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET (Orgnr. 972417831)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 972417831
Navn/foretaksnavn: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 410
Forretningsadresse: Gullhaug Torg 4A, 0484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8005 Dep., 0030 OSLO
Registrert dato: 07-06-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 13000

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet