FORVALTNINGSDATABASEN

Vidar Ulriksen

Denne siden viser opplysninger om Vidar Ulriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vidar Ulriksen
NSD id-nummer: 20471
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1401 Fisker 1970
1989 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1401 Fisker 1970
1990 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1401 Fisker 1970
1990 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1401 Fisker 1970
1991 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1401 Fisker 1970
1991 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1401 Fisker 1970
1992 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1401 Fisker 1970
1992 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1401 Fisker 1970
1992 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1401 Fisker 1970
1992 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1401 Fisker 1970
1993 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1401 Fisker 1970
1993 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1401 Fisker 1970
1994 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1401 Fisker 1970
1994 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1401 Fisker 1970
1995 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1401 Fisker 1970
1995 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1401 Fisker 1970
1996 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig medlem Av departement 1401 Fisker 1970
1996 Redningshelikopterutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1401 Fisker 1970
1996 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1401 Fisker 1970 1970
1996 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1401 Fisker 1970 1970
1996 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1401 Fisker 1970
1997 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig medlem Av departement 1401 Fisker 1970