FORVALTNINGSDATABASEN

Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål
Utvalgsnummer: 1005000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1966
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 29.03.1966 av Tastet
Mandat:
i Regjeringskonferanse Mandat endret 1973 til følgende: Markedsutvalget skal hvert år utarbeide en oversikt over utviklingen i EF-samarbeidet med særlig vekt på de saksområdene som er av interesse i forbindelse med gjennomføringen av Norges handelsavtale
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 17 0 1 36000 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 18 4 1 62000 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 21 0 3 67900 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Håkon Cordt-Hansen 1 217 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Øystein Opdal 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Tore Gjerløw 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Erik Keiserud 1 219 Underdirektør Av departement 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Thor M. Jartun Bronder 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Sigurd Endresen 1 219 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Per Danjord 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1980 Leder Johan Jørgen Holst 1 231 Statssekretær I statsråd 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Sven Smaaland 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Per G. Stavnum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Trond S. Paulsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Egill Petter Knutsen 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1980 Medlem og sekretær Arne Sivertsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Cato Myhre 1 301 Konsulent Av departement
1980 Vanlig medlem Pål Gretland 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Kåre Hauge 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Gerd Sætness 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Richard Fort 1 602 Byråsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Håkon Cordt-Hansen 1 217 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Leder Eivind Berg 1 219 Statssekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Øystein Opdal 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Per Danjord 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Anders Erdal 1 301 Aspirant Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Trond S. Paulsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Richard Pedersen 1 301 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Gerd Sætness 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Per G. Stavnum 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Kåre Hauge 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Per Jon Brunsvig 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Sverre Jervell 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jon Dahl Engebretsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Eva Bugge 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Linn Dahl 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Wenche Prebensen 2 219 Aspirant Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Nini Aars-Rynning 2 219 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kjartan Stigen 2 219 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Jan Farberg 1 301 Aspirant Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Vigdis Vevstad 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Odd Gunnar Skagestad 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Turid Bertelsen 2 301 Aspirant Av departement 1970 1970