FORVALTNINGSDATABASEN

Trond S. Paulsen

Denne siden viser opplysninger om Trond S. Paulsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Trond S. Paulsen
NSD id-nummer: 183
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1981 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1981 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1970 1970
1981 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970