FORVALTNINGSDATABASEN

Arne Sivertsen

Denne siden viser opplysninger om Arne Sivertsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Arne Sivertsen
NSD id-nummer: 197
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1970 1970
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1970 1970
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1983 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1984 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1996 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1970
1997 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1970