FORVALTNINGSDATABASEN

Erling Mykland

Denne siden viser opplysninger om Erling Mykland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Erling Mykland
NSD id-nummer: 187
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970 1970
1981 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970