Forvaltningsdatabasen

Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren
Utvalgsnummer: 1013000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 16.01.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet skal følge opp forespørsler som Norge får fra utviklingsland om samarbeid på petroleumssektoren og bl.a. vurdere prioriteringer av slike oppgaver fra et norsk myndighetssynspunkt. Det skal videre søke å samordne offentlige engasjement med privat nor
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Utenriksdepartementet 9 9 6 28000 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 9 9 4 20000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Paal Bog 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Christofer Owe 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjørg Selås 2 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1981 Nestleder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Inger Nadomi 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Nils Vogt 1 301 Assisterende Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Torill Oftedal Sjaastad 2 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Mathisen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Helge Vindenes 1 301 Ambassadør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Jon T. Strømberg 1 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Tore I. Sandvold 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Håkon Bjørnes 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Asbjørn Sveen 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Aage Frohde 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Borghild Abusland 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Farouk Al-Kasim 1 1103 Avdelingsdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne Stavland 1 1103 Avdelingsdirektør I statsråd 1970 1970
1982 Leder Tormod Petter Svennevig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Bjørn Barth 1 219 Ambassadør Av departement 1970