FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørn Barth

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Barth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Barth
NSD id-nummer: 10517
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Ambassadør 1970
1983 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ambassadør 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ambassadør 1970