Forvaltningsdatabasen

Havretts- og sjøgrenseutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Havretts- og sjøgrenseutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Havretts- og sjøgrenseutvalget
Utvalgsnummer: 1027000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1954
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 22.10.1954 ved kongelig resolusjon
Mandat:
som Sjøgrenseutvalget av 1954. Reorganisert ved kgl. res. av 20. april 1979. Departementet har fullmakt til å foreta endringer i utvalgets sammensetning. Utvalget skal studere folkerettens og de forskjellige staters bestemmelser om rettighetene over havom
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 12 0 8 23000 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 12 8 4 68513 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 12 8 12 75897 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 12 8 0 69574 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 12 8 0 40059 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 12 8 0 75015 Vedkommende departement
1986 Utenriksdepartementet 12 8 0 75436 Vedkommende departement
1987 Utenriksdepartementet 12 8 2 47397
1988 Utenriksdepartementet 12 8 2 307763
1989 Utenriksdepartementet 12 8 1 1
1990 Utenriksdepartementet 12 8 2 59182
1991 Utenriksdepartementet 12 8 0 0
1992 Utenriksdepartementet 10 9 2 57000
1993 Utenriksdepartementet 10 9 3 58176
1994 Utenriksdepartementet 10 9 1 0
1995 Utenriksdepartementet 10 9 3 66071
1996 Utenriksdepartementet 10 9 0 0
1997 Utenriksdepartementet 11 9 0 0
2002 Utenriksdepartementet 1 11061
2003 Utenriksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Ragnar V. Norseng 1 220 Kommandørkaptein I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Kjell Raasok 1 231 Underdirektør I statsråd
1980 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Olav Marcussen 1 301 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Yngve Gabrielsen 1 301 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Per Johannesen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Karin M. Bruzelius 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Assisterende Fiskeridirek I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Ragnar V. Norseng 1 220 Kommandørkaptein I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Karin M. Bruzelius 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Yngve Gabrielsen 1 301 Byråsjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Olav Marcussen 1 301 Byråsjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Assisterende Fiskeridirek I statsråd
1982 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Byråsjef Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Hans Olav Østgaard 1 301 Fung. Ekspedisjo Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Aage Os 1 216 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Axel Øwre 1 219 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd I statsråd 1970
1983 Leder Jens Evensen 1 220 Ambassadør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Ragnar V. Norseng 1 220 Kommandørkaptein I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ole Birger Hatlem 1 220 Kommandør I statsråd 1970
1983 Medlem og sekretær Finn K. Fostervoll 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Erik Lykke 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Olav Marcussen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Yngve Gabrielsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Hans Olav Østgaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Nestleder Per Tresselt 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Nestleder Egil Johannes Amlie 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jan Edmund Nyheim 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Ass. Fiskeridirek I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Aage Os 1 216 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Axel Øwre 1 219 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Finn K. Molvig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Leder Jens Evensen 1 220 Ambassadør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ragnar V. Norseng 1 220 Kommandørkaptein I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ole Birger Hatlem 1 220 Kommandør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jan Edmund Nyheim 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Yngve Gabrielsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Erik Lykke 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Medlem og sekretær Bjørn Smørgrav 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Hans Olav Østgaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kommandør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Medlem og sekretær Finn K. Fostervoll 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Ass. Fiskeridirek I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Alv H. Klepsvik 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Aage Os 1 216 Underdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Astrid Varmann 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Finn K. Molvig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Axel Øwre 1 219 Konsulent Av departement 1970
1985 Leder Jens Evensen 1 220 Ambassadør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Nils Bølset 1 220 Spesialrådgiver Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Leder Per Tresselt 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kommandør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Jan Edmund Nyheim 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Hans Olav Østgaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Medlem og sekretær Bjørn Smørgrav 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Ass. Fiskeridirek I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Alv H. Klepsvik 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Lovrådgiver Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Astrid Varmann 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Finn K. Molvig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Nils Bølset 1 220 Spesialrådgiver Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Medlem og sekretær Bjørn Smørgrav 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Hans Olav Østgaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kommandør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Alv H. Klepsvik 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 9953 Fiskeriråd I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Lovrådgiver Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Finn K. Molvig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Astrid Varmann 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Nils Bølset 1 220 Spesialrådgiver Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kommandør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Turid Sand 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Hans Olav Østgaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1987 Medlem og sekretær Bjørn Smørgrav 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Alv H. Klepsvik 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Ass. Fiskeridir Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Lovrådgiver Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Finn K. Molvig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kommandør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Hans Olav Østgaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Turid Sand 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Alv H. Klepsvik 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Lovrådgiver Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Finn K. Molvig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kommandør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Turid Sand 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Hans Olav Østgaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Alv H. Klepsvik 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Finn K. Molvig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Hans Olav Østgaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Turid Sand 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kystvaktinspekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Alv H. Klepsvik 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Finn K. Molvig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Hans Olav Østgaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Turid Sand 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kystvaktinspekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Alv H. Klepsvik 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Turid Sand 2 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Finn K. Molvig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Hans Olav Østgaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kystvaktinspekt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Alv H. Klepsvik 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Nestleder Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Turid Sand 2 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsrid I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Stein Egil Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Finn K. Molvig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Per Schive 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Halvard P. Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jens Hjort 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Hans Olav Østgaard 1 301 Overvåkingssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ståle Torstein Risa 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1993 Leder Jan Flatla 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Varamedlem og nestleder Hans Wilhelm Longva 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Svein Styrvold 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kystvaktinspekt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Rolf Einar Fife 1 301 Byrisjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Berit Strand 2 301 Ridgiver Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Alv H. Klepsvik 1 1103 Kommandør I Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Nestleder Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Per Schive 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Stein Egil Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Thomas O. Kobro 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Lars Terje Sætre 1 301 Kommandør I Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Varamedlem og nestleder Dag Mjaaland 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tom Eidesen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Halvard P. Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ståle Torstein Risa 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Berit Strand 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Marianne Aandahl 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Varamedlem og nestleder Hans Wilhelm Longva 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jens Hjort 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Rune Resaland 1 301 Ridgiver Av departement 1970
1994 Leder Jan Flatla 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Rolf Einar Fife 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kystvaktinspekt Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Hans Pet Nordby 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Svein Styrvold 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Lindis Nerbø 2 301 Ridgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Alv H. Klepsvik 1 1103 Kommandør Ii Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass Fiskeridir Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Nestleder Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Stein Egil Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Per Schive 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Thomas O. Kobro 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jacob Thomas Staib 1 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Rune Resaland 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Lindis Nerbø 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Leder Hans Wilhelm Longva 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Tom Eidesen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Halvard P. Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Dag Mjaaland 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Lars Terje Sætre 1 301 Kommandør I Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Hans Pet Nordby 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Rolf Einar Fife 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Alv H. Klepsvik 1 1103 Kommandør Ii Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Nestleder Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Stein Egil Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Per Schive 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Thomas O. Kobro 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jacob Thomas Staib 1 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Lindis Nerbø 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Rolf Einar Fife 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Halvard P. Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Dag Mjaaland 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Lars Terje Sætre 1 301 Kommandør I Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tom Eidesen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Rune Resaland 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Alv H. Klepsvik 1 1103 Kommandør Ii Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir Av departement 1970
1997 Nestleder Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Per Schive 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Morten Holmboe 1 219 Kst. Ekspedisjo Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Stein Egil Owe 1 219 Ambassaderåd Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Monica Lütken 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jacob Thomas Staib 1 220 Orlogskaptein Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Thomas O. Kobro 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Halvard P. Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Rolf Chr. Troll Andersen 1 301 Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Rolf Einar Fife 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1997 Varamedlem og nestleder Dag Mjaaland 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Lindis Nerbø 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Klaus Værnø 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Alv H. Klepsvik 1 1103 Kommandør I Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Arne Wåge 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Peter Gullestad 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970
2002 Olav Myklebust 216 Underdirektør
2002 Severin Vikanes 217 Underdirektør
2002 Monica Lütken 219 Avdelingsdirektør
2002 Gaute Sivertsen 219 Underdirektør
2002 Vidar Landmark 219 Spesialrådgiver
2002 Jacob Thomas Staib 220 Orlogskaptein
2002 Leder Rolf Einar Fife 301 Ekspedisjonssjef
2002 Tonje Meinich 301 Lovrådgiver
2002 Ståle Torstein Risa 301 Avdelingsdirektør
2002 Carl August Fleischer 301 Professor
2002 Halvor Musæus 301 Seniorrådgiver
2002 Helge Westborg 301 Underdirektør
2002 Lindis Nerbø 301 Rådgiver
2002 Arild-Inge Skram 626 Kommandør
2002 Heidi Margareth Johansen 706 Rådgiver
2002 Arne Wåge 1201 Avdelingsdirektør
2002 Peter A. Gullestad 1201 Fiskeridirektør
2003 Monica Lütken Avdelingsdirektør
2003 Olav Myklebust Underdirektør
2003 Carl August Fleischer Professor
2003 Gaute Sivertsen Underdirektør
2003 Severin Vikanes Underdirektør
2003 Jacob Thomas Staib Orlogskaptein
2003 Halvor Musæus Seniorrådgiver
2003 Tonje Meinich Lovrådgiver
2003 Leder Rolf Einar Fife Ekspedisjonssjef
2003 Peter A. Gullestad Fiskeridirektør
2003 Heidi Margareth Johansen Rådgiver
2003 Arne Wåge Seniorrådgiver
2003 Helge Westborg Underdirektør
2003 Vidar Landmark Spesialrådgiver
2003 Ståle Torstein Risa Avdelingsdirektør
2003 Lindis Nerbø Seniorrådgiver
2003 Arild-Inge Skram Kommandør