FORVALTNINGSDATABASEN

Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd
Utvalgsnummer: 11005000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1949
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 16.12.1949 ved kongelig resolusjon i henhold til vedtekter for NLVF vedtatt ved kgl. res. 30.08.85.
Mandat:
Rådsforsamlingen skal utarbeide langtidsplaner for landbruksforskningen, herunder planer for forskerrekrutteringen. Rådsforsamlingen skal videre gi råd til Landbruksdepartementet om styring av landbruksforskningen og av forskningen ved de institusjoner so
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 29 0 2 0
1981 Landbruksdepartementet 29 28 2 144400
1982 Landbruksdepartementet 29 29 2 208377 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 29 29 15 319631 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 29 29 3 331204 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 29 29 3 302471 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 30 30 2 330613 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 30 30 2 432365
1988 Landbruksdepartementet 30 30 2 219345
1989 Landbruksdepartementet 30 30 2 375835
1990 Landbruksdepartementet 30 30 2 284605
1991 Landbruksdepartementet 30 30 2 371044
1992 Landbruksdepartementet 30 30 2 301336
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Finn Reisegg 1 0
1980 Vanlig varamedlem Jonas Ystaas 1 0
1980 Vanlig medlem Randi Braathe 2 136 Bonde Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Casper Sundby 1 211 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Erik Bjorå 1 213 Org.Sjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Underdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Sigmund Huse 1 214 Dosent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anna Turid Alfnes 2 214 Fylkesgartner Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kristian Aas 1 214 Professor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Tore Høyem 1 214 Forskningssjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Harald B. Giæver 1 214 Professor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Nils Standal 1 214 Forsøksleder Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ottar Fjærvoll 1 214 Jorddirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Asmund Ekern 1 214 Pensjonist 1970
1980 Vanlig varamedlem Nils Kolstad 1 214 Førsteamanuensis
1980 Vanlig varamedlem Aaslaug Lode 2 214 Amanuensis Av departement
1980 Vanlig medlem Kristian Bjor 1 214 Professor Av departement 1970
1980 Nestleder Ola Mikal Heide 1 214 Professor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Lars Roer 1 214 Førsteamanuensis Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Anton Arvesen 1 215 Skogbrukskonsulent
1980 Vanlig varamedlem Nordahl Roaldsøy 1 217 Personlig Sekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Næss 1 219 Overveterinær 1970
1980 Vanlig varamedlem Ole Rømer Sandberg jr. 1 219 Direktør
1980 Vanlig varamedlem Weiert Velle 1 219 Professor 1970
1980 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 231 Direktør 1970
1980 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Bonde Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Kåre Fossum 1 301 Professor Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Christian Lund 1 301 1970
1980 Vanlig varamedlem Magne Aas Hansen 1 301 Avd.Veterinær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Lauritz Sømme 1 301 Dosent Av departement
1980 Vanlig medlem Inger Nafstad 2 301 Dosent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Øyvind Nøttestad 1 301 Overingeniør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig medlem Kari Egede Henningsmoen 2 301 Amanuensis Av departement
1980 Vanlig varamedlem Walter Bekkevig 1 301 Byråsjef 1970
1980 Vanlig varamedlem Hans Kr. Brenna 1 301 Generalsekretær 1970
1980 Vanlig varamedlem Magne Johanessen 1 402 Nestformann 1970
1980 Vanlig varamedlem Magnus Tennås 1 414 Skogbruksjef 1970
1980 Vanlig varamedlem Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogssjef
1980 Vanlig medlem Holger Hjarbo 1 502 Hovedkasserer 1970
1980 Vanlig medlem Solveig Bakkan 2 605 Husmor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Karin Guttormsen 2 904 Landbruksarkitekt 1970
1980 Vanlig medlem Karl Aasland 1 1103 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Markus Pestalozzi 1 1120 Forsker Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ellen Hemmer 2 1601 Lektor
1980 Vanlig medlem Sven D. Svendsen 1 1601 Professor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Oddbjørn Nordset 1 1721 Fylkesagronom Av departement
1980 Vanlig varamedlem Torbjørn Tilrem 1 1813 Bonde Av departement
1980 Vanlig varamedlem Olavi Junttila 1 1902 Professor Av departement
1980 Vanlig medlem Anne Vik 2 1911 Husmor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Lill Treland 2 1923 Husmor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Finn Reisegg 1 0
1981 Vanlig varamedlem Jonas Ystaas 1 0
1981 Vanlig medlem Randi Braathe 2 136 Bonde Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Erik Bjorå 1 213 Org.Sjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kristian Bjor 1 214 Professor Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Kristian Aas 1 214 Professor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Aaslaug Lode 2 214 Amanuensis Av departement
1981 Vanlig medlem Lars Roer 1 214 Førsteamanuensis Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Nils Kolstad 1 214 Førsteamanuensis
1981 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Underdirektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ottar Fjærvoll 1 214 Jorddirektør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Nils Standal 1 214 Forsøksleder Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Asmund Ekern 1 214 Pensjonist 1970
1981 Vanlig varamedlem Tore Høyem 1 214 Forskningssjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Anna Turid Alfnes 2 214 Fylkesgartner Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Anton Arvesen 1 215 Skogbrukskonsulent
1981 Vanlig varamedlem Nordahl Roaldsøy 1 217 Personlig Sekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Weiert Velle 1 219 Professor 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Næss 1 219 Overveterinær 1970
1981 Vanlig varamedlem Ole Rømer Sandberg jr. 1 219 Direktør
1981 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 231 Direktør 1970
1981 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Bonde Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Magne Aas Hansen 1 301 Avd.Veterinær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kåre Fossum 1 301 Professor Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Kari Egede Henningsmoen 2 301 Amanuensis Av departement
1981 Vanlig varamedlem Hans Kr. Brenna 1 301 Generalsekretær 1970
1981 Vanlig varamedlem Øyvind Nøttestad 1 301 Overingeniør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Lauritz Sømme 1 301 Dosent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Christian Lund 1 301 1970
1981 Vanlig varamedlem Magne Johanessen 1 402 Nestformann 1970
1981 Vanlig varamedlem Magnus Tennås 1 414 Skogbruksjef 1970
1981 Vanlig varamedlem Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogssjef
1981 Vanlig medlem Holger Hjarbo 1 502 Hovedkasserer 1970
1981 Vanlig medlem Solveig Bakkan 2 605 Husmor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Karin Guttormsen 2 904 Landbruksarkitekt 1970
1981 Vanlig medlem Karl Aasland 1 1103 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ellen Hemmer 2 1601 Lektor
1981 Vanlig medlem Sven D. Svendsen 1 1601 Professor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Oddbjørn Nordset 1 1721 Fylkesagronom Av departement
1981 Vanlig varamedlem Torbjørn Tilrem 1 1813 Bonde Av departement
1981 Vanlig varamedlem Olavi Junttila 1 1902 Professor Av departement
1981 Vanlig medlem Anne Vik 2 1911 Husmor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Lill Treland 2 1923 Husmor Av departement
1984 Vanlig varamedlem John Arthur Race 1 104 Veterinærinspektø Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 214 Landbruksdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Harald B. Giæver 1 214 Professor Av departement 1970
1984 Nestleder Ola Mikal Heide 1 214 Rektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anna Turid Alfnes 2 214 Fylkesgartner Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Toralf Austin 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sigmund Huse 1 214 Dosent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Anton Arvesen 1 215 Skogbrukskonsulen Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Næss 1 219 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Reidar G. Birkeland 1 219 Dosent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Forsker Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Berthe Haga 2 236 Bonde Av andre 1970 1970
1984 Vanlig medlem Inger Nafstad 2 301 Dosent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Markus Pestalozzi 1 1120 Forsker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jonas Ystaas 1 1231 Forsker Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Sven D. Svendsen 1 1601 Professor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ellen Hemmer 2 1601 Lektor Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Oddbjørn Nordset 1 1702 Statssekretær Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Lill Treland 2 1923 Husmor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kåre Utaaker 1 0 Professor Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Ingebjørg Indrebø 2 0 Bonde Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem John Arthur Race 1 104 Veterinærinspektø Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Sverre Øvstedal 1 214 Jordskiftesjef Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Mette Eggen 2 214 Amanuensis Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Magni Martens 2 214 Forsker Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Jacob Fjelddalen 1 214 Direktør Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Arnor Njøs 1 214 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sigmund Huse 1 214 Dosent Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Kåre Venn 1 214 Forsker Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Ann Merete Furu Gjedtjernet 2 214 Vitenskapelig Ass Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 214 Landbruksdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anton Arvesen 1 215 Skogbrukskonsulen Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Eivind Elstrand 1 219 Fylkesagronom Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Asbjørn Karbø 1 219 Direktør Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Reidar G. Birkeland 1 219 Professor Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Magne Stubsjøen 1 231 Jorddirektør Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Berthe Haga 2 236 Bonde Av andre 1970 1970
1985 Vanlig medlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Harald Olav. Bach-Gansmo 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Knut Nordstoga 1 301 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Grete Nordbø 2 301 Sjefspsykolog Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Gudbrand Bakken 1 301 Overveterinær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Christine M Hoel 2 412 Bonde Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Egil Ekeberg 1 412 Forsker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Idun Nytun Christie 2 414 Fylkesagronom Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Osvald Haugbotn 1 512 Driftsplanlegger Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Byråsjef Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensis Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Svanhild Oliann Hetland 2 1133 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Lisbet Holtet 2 1201 Distriktsveterinæ Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jonas Ystaas 1 1231 Forsker Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Olav Leon Mork 1 1548 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Tor-Henning Iversen 1 1601 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ellen Hemmer 2 1601 Lektor Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Jensen 1 1601 Professor Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Edlaug Ingeborg Andøl 2 1638 Gardbruker Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Dag Finn Killi Lenvik 1 1640 Forsøksleder Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Bente Kaasen Enlid 2 1648 Gardbruker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Birte Lykkegård 2 1849 Husmor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem John E. Høsteland 1 2000 Avdelingssjef Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Thor Eika 1 2125 Konsulent Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Lindgren 1 2125 Førstekonsulent Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Anton Skulberg 1 123 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Sverre Øvstedal 1 214 Jordskiftesjef I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Ole Bernt Olsen 1 214 Kontorsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Arne Hilmersen 1 214 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kåre Venn 1 214 Forsker I statsråd 1970 1970
1986 Nestleder Åshild Krogdahl 2 214 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Håkon Romarheim 1 214 Forsker I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Arnor Njøs 1 214 Professor I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Oluf Berentsen 1 214 Avdelingsleder I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Mette Eggen 2 214 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Birger Solberg 1 214 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Oddvar Haveraaen 1 214 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Anders Nygaard 1 214 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Egelandsdal 2 214 Forsker I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne-Marte Tronsmo 2 214 Forsker I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem John E. Høsteland 1 214 Avdelingssjef I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Petter H. Heyerdahl 1 214 Amanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne Ruden 2 219 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Næss 1 219 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Reidar G. Birkeland 1 219 Professor I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Magne Yndestad 1 231 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Eivind Liven 1 233 Veterinærinspektø I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem May Sandved 2 301 Amanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Hans Kr. Brenna 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Fagsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Sanderud 1 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Brita Brandtzeg 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Johan B. Steen 1 301 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Anne Fikkan 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Lauritz Sømme 1 301 Dosent I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Tore Rolf Lund 1 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Øystein Andresen 1 301 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Grete Nordbø 2 301 Sjefpsykolog I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Inger Anne Furmyr 2 301 Industriarbeider I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Heidi Garberg 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Magne Røed 1 301 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Bjørg Aase Sørensen 2 301 Forsker I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Syver Aalstad 1 414 Gardbruker I statsråd 1970
1986 Leder Erik Kjøs 1 415 Sivilagronom I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Einar Engseth 1 432 Nestformann I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Anders A. Fretheim 1 520 Gardbruker I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Erik Hall Christensen 1 706 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Wenja Rui 2 834 Bonde I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ingvar Solberg 1 1114 Laboratoriebestyr I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Solveig Sukka 2 1134 Bonde I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Klara Berg 2 1430 Husmor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Kristian Ormseth 1 1569 Bonde I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Tor-Henning Iversen 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Svanhild Andrea Salberg 2 1714 Bibliotekfullmekt I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Moksnes 1 1714 Amanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Birte Lykkegård 2 1849 Bonde I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anton Skulberg 1 123 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Petter H. Heyerdahl 1 214 Amanuensis I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Arne Hilmersen 1 214 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ole Bernt Olsen 1 214 Kontorsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørg Egelandsdal 2 214 Forsker I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Anders Nygaard 1 214 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Håkon Romarheim 1 214 Forsker I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Oluf Berentsen 1 214 Avdelingsleder I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Birger Solberg 1 214 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Anne-Marte Tronsmo 2 214 Forsker I statsråd 1970
1987 Nestleder Åshild Krogdahl 2 214 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Oddvar Haveraaen 1 214 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Anne Ruden 2 219 Underdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Næss 1 219 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Magne Yndestad 1 231 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Eivind Liven 1 233 Veterinærinspek I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Fagsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Inger Anne Furmyr 2 301 Industriarbeide I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Tore Rolf Lund 1 301 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Hans Kr. Brenna 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Brita Brandtzeg 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Øystein Andresen 1 301 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Johan B. Steen 1 301 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Oddbjørn Dammerud 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem May Sandved 2 301 Amanuensis I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Heidi Garberg 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Magne Røed 1 301 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anne Fikkan 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Syver Aalstad 1 414 Gardbruker I statsråd 1970
1987 Leder Erik Kjøs 1 415 Sivilagronom I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Einar Engseth 1 432 Nestformann I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anders A. Fretheim 1 520 Gardbruker I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Erik Hall Christensen 1 706 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Wenja Rui 2 834 Bonde I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ingvar Solberg 1 1114 Laboratoriebest I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Solveig Sukka 2 1134 Bonde I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Klara Berg 2 1430 Husmor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Kristian Ormseth 1 1569 Bonde I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Arne Moksnes 1 1714 Amanuensis I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Svanhild Andrea Salberg 2 1714 Bibliotekfullme I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Birte Lykkegård 2 1849 Bonde I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Anton Skulberg 1 123 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Håkon Romarheim 1 214 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Arne Hilmersen 1 214 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Anders Nygaard 1 214 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Birger Solberg 1 214 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Oddvar Haveraaen 1 214 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne-Marte Tronsmo 2 214 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Oluf Berentsen 1 214 Avdelingsleder I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørg Egelandsdal 2 214 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ole Bernt Olsen 1 214 Kontorsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Petter H. Heyerdahl 1 214 Amanuensis I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1970
1988 Nestleder Åshild Krogdahl 2 214 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Ruden 2 219 Underdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Næss 1 219 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Magne Yndestad 1 231 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Eivind Liven 1 233 Veterinærinspek I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Tore Rolf Lund 1 301 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Hans Kr. Brenna 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Øystein Andresen 1 301 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Fagsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Inger Anne Furmyr 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Oddbjørn Dammerud 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Magne Røed 1 301 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Johan B. Steen 1 301 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Heidi Garberg 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Brita Brandtzeg 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem May Sandved 2 301 Amanuensis I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Anne Fikkan 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Syver Aalstad 1 414 Gardbruker I statsråd 1970
1988 Leder Erik Kjøs 1 415 Sivilagronom I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Einar Engseth 1 432 Nestformann I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Anders A. Fretheim 1 520 Gardbruker I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Erik Hall Christensen 1 706 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Wenja Rui 2 834 Bonde I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ingvar Solberg 1 1114 Laboratoriebest I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Solveig Sukka 2 1134 Bonde I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Klara Berg 2 1430 Husmor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Kristian Ormseth 1 1569 Bonde I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Arne Moksnes 1 1714 Amanuensis I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Svanhild Andrea Salberg 2 1714 Bibliotekfullme I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Birte Lykkegård 2 1849 Bonde I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Anton Skulberg 1 123 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Birger Solberg 1 214 Forsker I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Håkon Romarheim 1 214 Forsker I statsråd 1970
1989 Nestleder Åshild Krogdahl 2 214 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Arne Hilmersen 1 214 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Anders Nygaard 1 214 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Petter H. Heyerdahl 1 214 Amanuensis I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Ole Bernt Olsen 1 214 Kontorsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Oluf Berentsen 1 214 Avdelingsleder I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Oddvar Haveraaen 1 214 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørg Egelandsdal 2 214 Forsker I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne-Marte Tronsmo 2 214 Forsker I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Bjørn Næss 1 219 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Ruden 2 219 Underdirektør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Magne Yndestad 1 231 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Eivind Liven 1 233 Veterinærinspek I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Oddbjørn Dammerud 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Hans Kr. Brenna 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Heidi Garberg 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Olav Isachsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Tore Rolf Lund 1 301 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Magne Røed 1 301 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Ketil Flugsrud 1 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Brita Brandtzeg 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Inger Anne Furmyr 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Anne Fikkan 2 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Fagsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Hans Otto Hauger 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem May Sandved 2 301 Amanuensis I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Johan B. Steen 1 301 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Øystein Andresen 1 301 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Syver Aalstad 1 414 Gardbruker I statsråd 1970
1989 Leder Erik Kjøs 1 415 Sivilagronom I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Einar Engseth 1 432 Nestformann I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Anders A. Fretheim 1 520 Gardbruker I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Erik Hall Christensen 1 706 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Wenja Rui 2 834 Bonde I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Ingvar Solberg 1 1114 Laboratoriebest I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Solveig Sukka 2 1134 Bonde I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Klara Berg 2 1430 Husmor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Kristian Ormseth 1 1569 Bonde I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Svanhild Andrea Salberg 2 1714 Bibliotekfullme I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Arne Moksnes 1 1714 Amanuensis I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Birte Lykkegård 2 1849 Bonde I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Arnt Astrup 1 121 Forstkandidat I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Peter Carl Gust Alestrøm 1 122 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Randi Braathe 2 136 Bonde I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Anton Haglerød 1 138 Avdelingsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Eivind Dale 1 214 Byråsjef I statsråd 1970
1990 Nestleder Arne Hilmersen 1 214 Professor I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Kristi Vindedal 2 214 Førstekonsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Tore Krogstad 1 214 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne Oddvar Skjelvåg 1 214 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Anne-Marte Tronsmo 2 214 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Aksnes 1 214 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Birger Solberg 1 214 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Terje Hanssen 1 214 Ass. Generalsek I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Kåre Årsvoll 1 214 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Anton Arvesen 1 215 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Lars Aukrust 1 217 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Sissel Rogne 2 217 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Knut Rønningen 1 217 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Berit Seem 2 217 Sivilingeniør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Bjørn Næss 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Siri Parmann 2 219 Faglig Leder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Wenche Frølich 2 219 Forskningsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Martin Holtung 1 236 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Karin Eriksen 2 238 Prosektor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Olav Isachsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Eline B. Hågvar 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Inger Anne Furmyr 2 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Stuhaug 2 301 Fagkonsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Hans Otto Hauger 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Kjelkevik 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Bergljot Landstad 2 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Brit Salbu 2 301 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ida Margrethe Juell 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Kåre Fossum 1 301 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Tore Riise 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Lauritz Sømme 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Wenche Farstad 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Syver Aalstad 1 414 Gardbruker I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Gerd Wikan 2 417 Forsker I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Odd Nymoen 1 425 Nestleder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Stein Nilsen 1 533 Disponent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne Frøslie 1 533 Overveterinær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Eva Lian Takle 2 718 Ordfører I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Einar Fagerås 1 821 Direktør I statsråd 1970
1990 Leder Grete Nordbø 2 829 Bonde I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Gardbruker I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Karen Johanne Baalsrud 2 1211 Veterinær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Svein Vik-Mo 1 1266 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Østrem 2 1429 Forsker I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Bjørg Huseby 2 1569 Gardbruker I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Tor-Henning Iversen 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Siri Bremdal 2 1601 Sekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Arnt Astrup 1 121 Forstkandidat I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Peter Carl Gust Alestrøm 1 122 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Randi Braathe 2 136 Bonde I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Anton Haglerød 1 138 Avdelingsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kåre Årsvoll 1 214 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Oddvar Skjelvåg 1 214 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan Terje Hanssen 1 214 Ass. Generalsek I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kristi Vindedal 2 214 Førstekonsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Eivind Dale 1 214 Byråsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Tore Krogstad 1 214 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Aksnes 1 214 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Anton Arvesen 1 215 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Berit Seem 2 217 Sivilingeniør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Sissel Rogne 2 217 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Knut Rønningen 1 217 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Lars Aukrust 1 217 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Siri Parmann 2 219 Faglig Leder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Wenche Frølich 2 219 Forskningsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Karin Eriksen 2 238 Prosektor I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Ragnhild Kjelkevik 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Eline B. Hågvar 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Liv Stuhaug 2 301 Fagkonsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ida Margrethe Juell 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kåre Fossum 1 301 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Tore Riise 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Brit Salbu 2 301 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Bergljot Landstad 2 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Gerd Wikan 2 417 Forsker I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Odd Nymoen 1 425 Nestleder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Frøslie 1 533 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Stein Nilsen 1 533 Disponent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Eva Lian Takle 2 718 Ordfører I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Einar Fagerås 1 821 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Gardbruker I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Karen Johanne Baalsrud 2 1211 Veterinær I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Svein Vik-Mo 1 1266 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Liv Østrem 2 1429 Forsker I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Bjørg Huseby 2 1569 Gardbruker I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Siri Bremdal 2 1601 Fagsekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Arnt Astrup 1 121 Forstkandidat I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Randi Braathe 2 136 Bonde I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Anton Haglerød 1 138 Avdelingsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kristi Vindedal 2 214 Førstekonsulent I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Terje Hanssen 1 214 Ass. Generalsek I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kåre Årsvoll 1 214 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne Oddvar Skjelvåg 1 214 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Aksnes 1 214 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Eivind Dale 1 214 Byråsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Tore Krogstad 1 214 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Anton Arvesen 1 215 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Berit Seem 2 217 Sivilingeniør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Sissel Rogne 2 217 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Knut Rønningen 1 217 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Lars Aukrust 1 217 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Wenche Frølich 2 219 Forskningsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Siri Parmann 2 219 Faglig Leder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Karin Eriksen 2 238 Prosektor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Tore Riise 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Peter Carl Gust Alestrøm 1 301 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Ragnhild Kjelkevik 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Brit Salbu 2 301 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Bergljot Landstad 2 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Liv Stuhaug 2 301 Fagkonsulent I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Eline B. Hågvar 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kåre Fossum 1 301 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ida Margrethe Juell 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Gerd Wikan 2 417 Forsker I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Odd Nymoen 1 425 Nestleder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne Frøslie 1 533 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Stein Nilsen 1 533 Disponent I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Eva Lian Takle 2 718 Ordfører I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Einar Fagerås 1 821 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Gardbruker I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Karen Johanne Baalsrud 2 1211 Veterinær I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Svein Vik-Mo 1 1266 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Liv Østrem 2 1429 Forsker I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Bjørg Huseby 2 1569 Gardbruker I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Siri Bremdal 2 1601 Fagsekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde I statsråd 1970