FORVALTNINGSDATABASEN

Per Harald Grue

Denne siden viser opplysninger om Per Harald Grue fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Per Harald Grue
NSD id-nummer: 208
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Landbruksdirektør 1970 1970
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem 231 Landbruksdirektør 1970
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem 231 Direktør 1970
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 231 Landbruksdirektør 1970 1970
1980 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1970
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem 231 Landbruksdirektør 1970
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem 231 Direktør 1970
1981 Landbrukets filmråd Rådgivende organ Leder Av departement 231 Landbruksdirektør 1970 1970
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Landbruksdirektør 1970 1970
1981 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1970
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 231 Landbruksdirektø 1970 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Landbruksdirektør 1970
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem 231 Landbruksdirektør 1970
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Landbruksdirektør 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Landbruksdirektør 1970
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem 214 Landbruksdirektør 1970
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Landbruksdirektør 1970
1984 Landbrukets filmråd Rådgivende organ Leder Av departement 214 Landbruksdirektør 1970
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Landbruksdirektør 1970
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 214 Landbruksdirektør 1970 1970
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Landbruksdirektør 1970
1984 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Landbruksdirektør 1970 1970
1985 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 214 Landbruksdirektør 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Landbruksdirektør 1970
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem 214 Landbruksdirektør 1970
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Landbruksdirektør 1970
1985 Landbrukets filmråd Rådgivende organ Leder Av departement 214 Landbruksdirektør 1970
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Landbruksdirektør 1970
1986 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 214 Departementsråd 1970 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Departementsråd 1970
1986 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Departementsråd 1970
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem 214 Departementsråd 1970
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Departementsråd 1970
1986 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 214 Departementsråd 1970 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Departementsråd 1970
1987 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Departementsråd 1970
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Departementsråd 1970 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Departementsråd 1970
1988 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Departementsråd 1970
1989 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Departementsråd 1970
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 214 Departementsråd 1970 1970
1990 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Departementsråd 1970
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 214 Departementsråd 1970 1970
1991 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Departementsråd 1970
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 214 Departementsråd 1970 1970
1992 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 214 Departementsråd 1970 1970
1994 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 214 Departementsråd 1970 1970
1996 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 214 Departementsråd 1970 1970
1997 Koordineringsutvalget for EØS-saker Vanlig medlem I statsråd 214 Departementsråd 1970