FORVALTNINGSDATABASEN

Finn Reisegg

Denne siden viser opplysninger om Finn Reisegg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Finn Reisegg
NSD id-nummer: 6762
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arkiv- og kontorutvalget (Landbruksselskapene) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Direktør
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 0
1980 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 217 Direktør 1970 1970
1981 Arkiv- og kontorutvalget (Landbruksselskapene) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Direktør
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 0
1981 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 217 Direktør 1970 1970
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 217 Direktør 1970 1970
1984 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Direktør 1970
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 217 Direktør 1970 1970
1984 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 217 Direktør 1970 1970
1985 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 217 Direktør 1970
1986 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 217 Direktør 1970
1986 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 217 Direktør 1970 1970
1987 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 217 Direktør 1970
1988 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 217 Direktør 1970