Forvaltningsdatabasen

Landsrådet for landbruksrådgivning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Landsrådet for landbruksrådgivning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Landsrådet for landbruksrådgivning
Utvalgsnummer: 11008000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 04.07.1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet er oppnevnt som følge av St.meld. nr. 109 (1977-78) Om lokalforvaltning og rådgivning i landbruket, og fungerer som et nasjonalt kontakt- og samordningsorgan for landbruksrådgivning. Rådet arbeider for å utvikle og effektivisere landbruksrådgivninge
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 11 0 1 0
1981 Landbruksdepartementet 11 0 5 185089
1982 Landbruksdepartementet 11 0 4 186000 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 11 0 1 37844 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 11 0 0 10180 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 11 0 6 219000 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 11 0 14 232117 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 11 0 6 255570
1988 Landbruksdepartementet 11 0 4 292026
1989 Landbruksdepartementet 11 0 3 112879
1990 Landbruksdepartementet 11 0 4 193672
1991 Landbruksdepartementet 11 0 6 190314
1992 Landbruksdepartementet 11 0 4 208381
1993 Landbruksdepartementet 11 0 3 289000
1994 Landbruksdepartementet 11 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Trygve Kaldahl 1 213 Generalsekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kristian Kaus 1 213 Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Direktør 1970 1970
1980 Vanlig medlem Asbjørn Karbø 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anne Siri Brandrud 2 236 Herredsagronom I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Erik Kjøs 1 415 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogssjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Klara Berg 2 1430 Husmor Av departement 1970 1970
1980 Leder Knut Aas 1 1702 Kst. Landbrukssjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arvid Sveli 1 1813 Herredskogmester I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kjell G. Jacobsen 1 1902 Småbruker Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Kristian Kaus 1 213 Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Asbjørn Karbø 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Anne Siri Brandrud 2 236 Heradsagronom I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Erik Kjøs 1 415 Direktør I statsråd 1970
1984 Nestleder Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogssjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Knut Martin Glesne 1 627 Avdelingsleder Av departement
1984 Leder Einar K. Time 1 1103 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Klara Berg 2 1430 Husmor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Helge Barstad 1 1432 Jordskiftesjef 1970
1984 Leder Knut Aas 1 1702 Prosjektleder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kari M. Romstad 2 1743 Bonde I statsråd
1984 Vanlig medlem Arvid Sveli 1 1813 Herredsskogmester I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kjell G. Jacobsen 1 1902 Gardbruker I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kristian Kaus 1 213 Direktør Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Asbjørn Karbø 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1985 Nestleder Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogsjef Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Sagbakken 1 427 Herredsagronom Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Liv Rigmor Sølland 2 502 Herredsskogmester Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Knut Martin Glesne 1 627 Avdelingsleder Av departement 1970
1985 Leder Einar K. Time 1 1103 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Helge Barstad 1 1432 Fylkesjordskiftes Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Kari M. Romstad 2 1743 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Svein Erik Eilertsen 1 1902 Bonde Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Sagbakken 1 427 Herredsagronom Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Liv Rigmor Sølland 2 502 Herredsskogmester Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Knut Martin Glesne 1 627 Avdelingsleder Av departement 1970
1986 Leder Einar K. Time 1 1103 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kari M. Romstad 2 1743 Bonde Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Svein Erik Eilertsen 1 1902 Bonde Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssj Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Sagbakken 1 427 Herredsagronom Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Knut Martin Glesne 1 627 Avdelingsleder Av departement 1970
1987 Leder Einar K. Time 1 1103 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kari M. Romstad 2 1743 Bonde Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Svein Erik Eilertsen 1 1902 Bonde Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssj Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Harald S. Haraldstad 1 228 Overingeniør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Sagbakken 1 427 Herredsagronom Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Knut Martin Glesne 1 627 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Leder Einar K. Time 1 1103 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kari M. Romstad 2 1743 Bonde Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Svein Erik Eilertsen 1 1902 Bonde Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssj Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Odd Lilleby 1 214 Organisasjonssj Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Harald S. Haraldstad 1 228 Overingeniør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Gunvor Aalstad 2 414 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Rita Joelsen Aanerud 2 419 Lektor Av departement 1970
1989 Leder Nils Hesthagen 1 502 Avdelingssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arne Drolsum 1 623 Fylkesskogsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Per-Magne Bell 1 1430 Gårdbruker Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Grete Lene Serikstad 2 1560 Informasjonssek Av departement 1970
1989 Nestleder Gerd Bente Jakobsen 2 1804 Skogbrukssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Marit Dyrhaug 2 1820 Forsøksringlede Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Odd Lilleby 1 214 Organisasjonssj Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gunvor Aalstad 2 414 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Rita Joelsen Aanerud 2 419 Lektor Av departement 1970
1990 Leder Nils Hesthagen 1 502 Avdelingssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arne Drolsum 1 623 Fylkesskogsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Per-Magne Bell 1 1430 Gårdbruker Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Grete Lene Serikstad 2 1560 Informasjonssek Av departement 1970
1990 Nestleder Gerd Bente Jakobsen 2 1804 Skogbrukssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Marit Dyrhaug 2 1820 Forsøksringlede Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tor Ottesen 1 1870 Bonde Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Odd Lilleby 1 214 Organisasjonssj Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Gunvor Aalstad 2 414 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Rita Joelsen Aanerud 2 419 Lektor Av departement 1970
1991 Leder Nils Hesthagen 1 502 Avdelingssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arne Drolsum 1 623 Fylkesskogsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Per-Magne Bell 1 1430 Gårdbruker Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Grete Lene Serikstad 2 1560 Informasjonssek Av departement 1970
1991 Nestleder Gerd Bente Jakobsen 2 1804 Skogbrukssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Tor Ottesen 1 1870 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Odd Lilleby 1 214 Organisasjonssj Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Berit Sanness 2 214 Informasjonsled Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Gunvor Aalstad 2 414 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Rita Joelsen Aanerud 2 419 Lektor Av departement 1970
1992 Leder Nils Hesthagen 1 502 Avdelingssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arne Drolsum 1 623 Fhv. Fylkesskog Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Mette Feten Graneng 2 720 Lektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Per-Magne Bell 1 1430 Gårdbruker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Grete Lene Serikstad 2 1560 Informasjonssek Av departement 1970
1992 Nestleder Gerd Bente Jakobsen 2 1804 Skogbrukssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tor Ottesen 1 1870 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Berit Sanness 2 214 Informasjonsled Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Odd Lilleby 1 214 Organisasjonssj Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Gunvor Aalstad 2 414 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Rita Joelsen Aanerud 2 419 Lektor Av departement 1970
1993 Leder Nils Hesthagen 1 502 Avdelingssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Mette Feten Graneng 2 720 Lektor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Per-Magne Bell 1 1430 Girdbruker Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Grete Lene Serikstad 2 1560 Informasjonssek Av departement 1970
1993 Nestleder Gerd Bente Jakobsen 2 1804 Skogbrukssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Tor Ottesen 1 1870 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Berit Sanness 2 214 Informasjonsled Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Odd Lilleby 1 214 Organisasjonssj Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Gunvor Aalstad 2 414 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Rita Joelsen Aanerud 2 419 Lektor Av departement 1970
1994 Leder Nils Hesthagen 1 502 Avdelingssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Mette Feten Graneng 2 720 Lektor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Per-Magne Bell 1 1430 Girdbruker Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Grete Lene Serikstad 2 1560 Informasjonssek Av departement 1970
1994 Nestleder Gerd Bente Jakobsen 2 1804 Skogbrukssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tor Ottesen 1 1870 Bonde Av departement 1970