FORVALTNINGSDATABASEN

Hans H. Haga

Denne siden viser opplysninger om Hans H. Haga fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Hans H. Haga
NSD id-nummer: 91
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 236 Bonde 1970
1980 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970
1980 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 236 Generalsekretær 1970 1970
1980 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970 1970
1981 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 236 Bonde 1970
1981 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970 1970
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970 1970
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970
1983 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970
1984 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970
1984 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970
1984 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 236 Generalsekretær 1970 1970
1985 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970 1970
1987 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970
1987 Inntektsutjamningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970
1987 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 236 Generalsekretær 1970
1988 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970
1988 Inntektsutjamningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970
1988 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 236 Generalsekretær 1970
1989 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 236 Generalsekretær 1970 1970
1989 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970
1990 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 Generalsekretær 1970