FORVALTNINGSDATABASEN

Kjell G. Jacobsen

Denne siden viser opplysninger om Kjell G. Jacobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Kjell G. Jacobsen
NSD id-nummer: 7058
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk Kontakt-/samarbeidsorgan Leder 1902 Bonde 1970
1980 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Bonde 1970
1980 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Bonde 1970
1980 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 1902 Bonde
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Formann 1970 1970
1981 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Småbruker 1970 1970
1981 Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk Kontakt-/samarbeidsorgan Leder 1902 Bonde 1970
1981 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 1902 Bonde
1983 Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1902 Gårdbruker 1970
1984 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Gardbruker 1970