FORVALTNINGSDATABASEN

Trygve Kaldahl

Denne siden viser opplysninger om Trygve Kaldahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Trygve Kaldahl
NSD id-nummer: 6828
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Generalsekretær 1970 1970
1980 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Generalsekretær 1970 1970
1980 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 213 Generalsekretær 1970
1980 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 213 Generalsekretær 1970
1980 Styret for feriefondet for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 213 Generalsekretær 1970
1980 Beredskapsutvalget for jordbruket Andre oppgaver Vanlig medlem 213 Generalsekretær 1970
1980 Birøktutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem 213 Generalsekretær 1970
1980 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Generalsekretær 1970 1970