FORVALTNINGSDATABASEN

Kristin Aase Bergem

Denne siden viser opplysninger om Kristin Aase Bergem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristin Aase Bergem
NSD id-nummer: 12105
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Informasjonssekre 1970
1984 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Informasjonssekre 1970
1984 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Informasjonssekre 1970
1985 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Leder 1970
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Leder 1970 1970
1988 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Student 1970
1989 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Student 1970
1990 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Student 1970
1991 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Student 1970
1992 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Student 1970
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Informasjonssje 1970
1995 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Informasjonssje 1970
1996 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Informasjonssje 1970
1997 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Informasjonssje 1970