FORVALTNINGSDATABASEN

Bernt Stilluf Karlsen

Denne siden viser opplysninger om Bernt Stilluf Karlsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bernt Stilluf Karlsen
NSD id-nummer: 8592
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådgivende utvalg for samarbeid med utviklingsland petroleumsektor Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1970 1970
1981 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1970 1970
1981 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Siviløkonom 1970 1970
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Siviløkonom 1970
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Siviløkonom 1970
1993 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Konsernsjef 1970
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Konsernsjef 1970
1994 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Adm Direktør 1970
1994 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Adm Direktør 1970
1995 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Siviløkonom 1970
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Siviløkonom 1970
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Siviløkonom 1970 1970
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Siviløkonom 1970