FORVALTNINGSDATABASEN

Tor Andersen

Denne siden viser opplysninger om Tor Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Andersen
NSD id-nummer: 3306
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1970
1981 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1970
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Formann 1970 1970
1983 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Formann 1970
1983 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Formann 1970
1983 STI-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Formann 1970
1984 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1970
1984 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1970
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1970
1984 STI-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1970
1985 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1970
1985 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1970
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1970 1970
1986 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1970 1970
1988 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1970
1988 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1970
1988 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1970
1988 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1970 1970
1988 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1970
1988 Nasjonalt utvalg for informasjonsteknologi Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1970
1988 Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1970
1989 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1970
1989 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1970
1989 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1970 1970
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1970
1989 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1970
1989 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1970 1970
1989 Nasjonalt utvalg for informasjonsteknologi Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1970
1989 Arbeidsgruppen for å vurdere tilgangen på risikovillig kapital til næringslivet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1970
1989 Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1970
1990 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1970
1990 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1970
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1970
1990 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1970
1990 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1970
1990 Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1970
1991 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1991 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1991 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1991 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Avdelingsleder 1970 1970
1991 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1992 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1992 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1992 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970 1970
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1992 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Avdelingsleder 1970 1970
1992 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1993 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970 1970
1993 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970 1970
1994 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1994 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1995 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1995 Styret for Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1995 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1995 Utvalg som skal vurdere forskning og innovasjon i næringslivet (Innovasjonsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1995 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970 1970
1996 Styret for Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970 1970
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1996 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Avdelingsleder 1970 1970
1996 Utvalg som skal vurdere forskning og innovasjon i næringslivet (Innovasjonsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1996 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1970
1997 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Daglig Leder 1970
1997 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Daglig Leder 1970 1970