FORVALTNINGSDATABASEN

Elena Bråten

Denne siden viser opplysninger om Elena Bråten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elena Bråten
NSD id-nummer: 101193
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Importrådet for landbruksvarer 219 Rådgiver
2003 Importrådet for landbruksvarer Rådgiver
2003 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Rådgiver
2004 Importrådet for landbruksvarer Rådgiver
2004 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Rådgiver
2005 Importrådet for landbruksvarer 301 Rådgiver
2005 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Rådgiver
2006 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Rådgiver
2006 Importrådet for landbruksvarer 301 Rådgiver
2007 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Rådgiver
2007 Importrådet for landbruksvarer 301 Rådgiver
2008 Importrådet for landbruksvarer 301 Rådgiver
2009 Importrådet for landbruksvarer 301 Rådgiver