FORVALTNINGSDATABASEN

Per Gunnar Skorge

Denne siden viser opplysninger om Per Gunnar Skorge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Per Gunnar Skorge
NSD id-nummer: 109929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ 219 Fagsjef
2002 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Fagsjef
2002 Importrådet for landbruksvarer 219 Fagsjef
2002 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Fagsjef
2003 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Fagsjef
2003 Importrådet for landbruksvarer Fagsjef
2003 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagsjef
2004 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Fagsjef
2004 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Fagsjef
2004 Importrådet for landbruksvarer Fagsjef
2004 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagsjef
2005 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ 219 Fagsjef
2005 Importrådet for landbruksvarer 219 Fagsjef
2005 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Fagsjef
2006 Importrådet for landbruksvarer 219 Fagsjef
2007 Importrådet for landbruksvarer 219 Fagsjef
2008 Importrådet for landbruksvarer 219 Fagsjef