FORVALTNINGSDATABASEN

Asbjørn Haugstvedt

Denne siden viser opplysninger om Asbjørn Haugstvedt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørn Haugstvedt
NSD id-nummer: 113
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1201 Odelstingspresident 1970
1980 Utvalg til å vurdere regler for nedgradering og offentlig av dokumenter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Odelstingspresident 1970
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1201 Odelstingspresident 1970
1983 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Statsråd 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Statsråd 1970
1983 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Statsråd 1970
1984 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I kraft av stilling 1201 Statsråd 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Statsråd 1970
1984 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Statsråd 1970
1985 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I kraft av stilling 1201 Statsråd 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Statsråd 1970
1985 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Statsråd 1970
1986 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I kraft av stilling 1201 Statsråd 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Statsråd 1970
1986 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Statsråd 1970
1987 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fhv. Stortingsr 1970
1988 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fhv. Stortingsr 1970
1989 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fhv. Stortingsr 1970
1990 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fhv. Stortingsr 1970
1991 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fhv. Stortingsr 1970
1995 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fhv. Stortingsr 1970 1970