FORVALTNINGSDATABASEN

Ragnar Grønsand

Denne siden viser opplysninger om Ragnar Grønsand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Ragnar Grønsand
NSD id-nummer: 1151
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør
1980 Ankeutvalget for krigsseilerutbetalingen Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Sjøkaptein 1970
1980 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 0 Sjøkaptein 1970 1970
1980 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sjøkaptein
1980 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sjøkaptein 1970 1970
1981 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør
1981 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1981 Ankeutvalget for krigsseilerutbetalingen Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Sjøkaptein 1970
1981 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sjøkaptein
1982 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1982 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kaptein 1970 1970
1982 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1982 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1983 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kaptein 1970
1983 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kaptein 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kaptein 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kaptein 1970 1970
1983 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kaptein 1970
1984 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kaptein 1970
1984 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kaptein 1970
1984 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kaptein 1970
1984 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970
1984 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kaptein 1970 1970
1984 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kaptein 1970
1985 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kaptein 1970
1985 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970
1985 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kaptein 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kaptein 1970
1986 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970
1987 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970
1988 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970
1989 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970
1990 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970