Forvaltningsdatabasen

Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon
Utvalgsnummer: 11052000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 31.01.1975 av Landbruksdepartementet i henhold til lov av 31. mai 1974 nr. 20 og kgl. res. av 20. september 1974.
Mandat:
Utvalget skal innstille overfor Landbruksdepartementet: hvilke bearbeidede jordbruksprodukter som skal omfattes av ordningen og hvilke jordbruksråvarer som skal prisnedskrives. hvilke bedrifter som skal nyte godt av ordningen. satsene for råvareprisutj
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 11 0 1 0
1981 Landbruksdepartementet 11 8 1 0
1982 Landbruksdepartementet 11 11 2 0 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 11 11 3 0 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 11 11 2 0 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 11 11 0 0 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 11 11 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Ottar Bergflødt 1 217 Direktør 1970
1980 Vanlig medlem Oskar Hegge 1 217 Avdelingssjef 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef 1970
1980 Vanlig varamedlem Sten E. Ruud 1 219 Konsulent 1970
1980 Vanlig varamedlem Svein Erik Strand 1 301 Konsulent 1970
1980 Leder Louis Olsson 1 301 Byråsjef 1970
1980 Vanlig medlem Kjell T. Finnerud 1 301 1970
1980 Vanlig varamedlem Gustav Netland 1 301 Kontorsjef 1970
1980 Vanlig medlem Rolf Thodesen 1 301 Byråsjef 1970
1980 Vanlig medlem Bjørn Christensen 1 301 Førstekonsulent 1970
1980 Vanlig medlem Inger Aarvig 2 301 Konsulent 1970
1980 Vanlig varamedlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef 1970
1980 Vanlig varamedlem Aage Glemming 1 301 Tollkontrollør 1970
1980 Vanlig varamedlem Gabriella C. Ni Dånmark 2 301 Konsulent
1980 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør 1970
1980 Vanlig varamedlem Henrik Almklev 1 301 Agent 1970
1980 Vanlig medlem Bernt Lie 1 301 Avdelingssjef
1980 Vanlig varamedlem Arne R. Sørlie 1 301 Konsulent 1970
1980 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Seksjonsleder 1970
1980 Vanlig varamedlem Haakon Edvard Runhovde 1 605 Avdelingsleder 1970
1981 Vanlig medlem Oskar Hegge 1 217 Avdelingssjef 1970
1981 Vanlig medlem Ottar Bergflødt 1 217 Direktør 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef 1970
1981 Vanlig medlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Sten E. Ruud 1 219 Konsulent 1970
1981 Vanlig varamedlem Helge Stiksrud 1 238 Fung. Generalsekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne R. Sørlie 1 301 Konsulent 1970
1981 Vanlig medlem Bjørn Christensen 1 301 Førstekonsulent 1970
1981 Vanlig varamedlem Svein Erik Strand 1 301 Konsulent 1970
1981 Vanlig medlem Kjell T. Finnerud 1 301 1970
1981 Vanlig varamedlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef 1970
1981 Vanlig medlem Erik Aarhus 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Henrik Almklev 1 301 Agent 1970
1981 Vanlig varamedlem Hans Petter Slåttelid 1 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1981 Leder Louis Olsson 1 301 Byråsjef 1970
1981 Vanlig varamedlem Gabriella C. Ni Dånmark 2 301 Konsulent
1981 Vanlig varamedlem Aage Glemming 1 301 Tollkontrollør 1970
1981 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør 1970
1981 Vanlig medlem Rolf Giørtz 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Torgeir Gillebo 1 213 Konsulent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Erik Prytz 1 220 Direktør Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Geir Bekkevold 1 226 Konsulent Av departement 1970
1984 Varameldlem og sekretær Kai Norman Hansen 1 230 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Finn Edland 1 231 Førstekonsulent Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Karin Marie Hol Strand 2 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Per K. Mannes 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Oddvar Nærlie 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Erik Prytz 1 220 Direktør Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Geir Bekkevold 1 226 Konsulent Av departement 1970
1985 Varameldlem og sekretær Kai Norman Hansen 1 230 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Finn Edland 1 231 Førstekonsulent Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Per K. Mannes 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Oddvar Nærlie 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Karin Marie Hol Strand 2 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Hans Lien 1 216 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Erik Prytz 1 220 Direktør Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Geir Bekkevold 1 226 Konsulent Av departement 1970
1986 Varameldlem og sekretær Kai Norman Hansen 1 230 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Finn Edland 1 231 Førstekonsulent Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Karin Marie Hol Strand 2 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Oddvar Nærlie 1 301 Fhv. Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per K. Mannes 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær Av andre 1970