FORVALTNINGSDATABASEN

Finn Edland

Denne siden viser opplysninger om Finn Edland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn Edland
NSD id-nummer: 14491
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 231 Førstekonsulent 1970
1985 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Førstekonsulent 1970
1985 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 231 Førstekonsulent 1970
1986 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Førstekonsulent 1970
1986 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 231 Førstekonsulent 1970
1996 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Førstekonsulent 1970
1997 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Førstekonsulent 1970