Forvaltningsdatabasen

Styret for Avlingsskadefondet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Avlingsskadefondet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Avlingsskadefondet
Utvalgsnummer: 11088000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1973
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 24.08.1973 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Fondsstyret skal lede og administrere ordningen medavlingsskadetrygd i jordbruket, og disponere over fondets midler.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 7 0 6 0
1981 Landbruksdepartementet 7 0 4 25123
1982 Landbruksdepartementet 7 0 6 42232 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 7 0 3 28803 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 7 0 4 96458 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 7 0 7 105000 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 7 0 6 74285 Vedkommende departement
1987 Landbruksdepartementet 7 0 4 44298
1988 Landbruksdepartementet 7 0 6 147640
1989 Landbruksdepartementet 7 0 3 160153
1990 Landbruksdepartementet 7 0 2 95500
1991 Landbruksdepartementet 7 0 1 86986
1992 Landbruksdepartementet 6 4 1 74484
1993 Landbruksdepartementet 6 4 2 40180
1994 Landbruksdepartementet 6 4 2 44000
1995 Landbruksdepartementet 6 4 4 165560
1996 Landbruksdepartementet 6 4 0 0
1997 Landbruksdepartementet 6 4 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Trygve Kaldahl 1 213 Generalsekretær 1970
1980 Vanlig medlem Paul M. Dalberg 1 214 Generalsekretær Av departement
1980 Vanlig medlem Albert Swift 1 721 Statskonsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Sverre Ledaal 1 918 Bonde Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Knut Aas 1 1702 Kst. Landbrukssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kjell G. Jacobsen 1 1902 Bonde Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Seksjonsleder Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Albert Swift 1 721 Statskonsulent Av departement 1970 1970
1981 Leder Hallvard Eika 1 821 Fylkeslandbrukssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Bonde Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Knut Aas 1 1702 Kst. Landbrukssjef Av departement 1970 1970
1983 Leder Hallvard Eika 1 821 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 103 Seksjonsleder Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Småbruker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Småbruker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Småbruker Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Ass. Generalsek Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Småbruker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Ass. Generalsek Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Gardbruker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Leif Jørstad 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Aase Storhaug 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Wenja Rui 2 834 Bonde Av departement 1970
1989 Leder Arne Hjulstad 1 1001 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Gudveig Berge 2 1511 Bonde Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Borghild Wingan 2 1804 Fylkesagronom Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Olav Bakke 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Leif Jørstad 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Aase Storhaug 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Wenja Rui 2 834 Bonde Av departement 1970
1990 Leder Arne Hjulstad 1 1001 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gudveig Berge 2 1511 Bonde Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Borghild Wingan 2 1804 Fylkesagronom Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Olav Bakke 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Leif Jørstad 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Aase Storhaug 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Wenja Rui 2 834 Bonde Av departement 1970
1991 Leder Arne Hjulstad 1 1001 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Gudveig Berge 2 1511 Bonde Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Borghild Wingan 2 1804 Fylkesagronom Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Olav Bakke 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Bernt Robert Hansen 1 214 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Aase Storhaug 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Per Harald Agerup 1 702 Sjefskonsulent Av departement 1970
1992 Leder Arne Hjulstad 1 1001 Fylkeslandbruks Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Gudveig Berge 2 1511 Bonde Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørg Huseby 2 1569 Gardbruker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Egil Petter Stræte 1 1714 Fylkessekretær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kurt Helge Bakken 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Bernt Robert Hansen 1 214 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Per Harald Agerup 1 702 Fagsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørg Huseby 2 1569 Gardbruker Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Egil Petter Stræte 1 1714 Fylkessekretær Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kurt Helge Bakken 1 2012 Girdbruker Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Bernt Robert Hansen 1 214 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Per Harald Agerup 1 702 Fagsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørg Huseby 2 1569 Gardbruker Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Egil Petter Stræte 1 1714 Fylkessekretár Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kurt Helge Bakken 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Olav Eggebø Aanonsen 1 213 Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Sissel Bye 2 214 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Bernt Robert Hansen 1 214 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Per Harald Agerup 1 702 Avdelingsleder Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Bjørg Huseby 2 1569 Gardbruker Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Egil Petter Stræte 1 1714 Fylkessekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kurt Helge Bakken 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Gabriella C. Ni Dånmark 2 213 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Olav Eggebø Aanonsen 1 213 Konsulent Av andre 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Sissel Bye 2 214 Konsulent Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Bernt Robert Hansen 1 214 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Finn Edland 1 231 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Leder Martin Holtung 1 236 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Per Harald Agerup 1 702 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Sissel Cathrin Endresen 2 1103 Fylkesagronom Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Hilde Buer 2 1243 Fylkesjordsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Gudveig Berge 2 1511 Bonde Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Egil Petter Stræte 1 1601 Forskningskonsu Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Magnar Johnsen 1 1822 Gårdbruker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Kurt Helge Bakken 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Finn Edland 1 231 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Leder Martin Holtung 1 236 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Sissel Cathrin Endresen 2 1103 Fylkesagronom Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Hilde Buer 2 1243 Fylkesjordsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Magnar Johnsen 1 1822 Gårdbruker Av departement 1970