FORVALTNINGSDATABASEN

Tore Gjestrum

Denne siden viser opplysninger om Tore Gjestrum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Tore Gjestrum
NSD id-nummer: 15517
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 708 Sekretær 1970
1985 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1970
1985 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1970
1986 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 708 Sekretær 1970
1986 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 708 Sekretær 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1970
1986 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1970
1986 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1970
1987 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 708 Sekretær 1970
1987 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 708 Sekretær 1970
1987 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1970
1987 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1970 1970
1987 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1970
1987 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1970
1988 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Forhandlingsled 1970 1970
1988 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 707 Forhandlingsled 1970 1970
1988 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 707 Forhandlingsled 1970
1988 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 707 Forhandlingsled 1970 1970
1988 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 707 Forhandlingsled 1970
1988 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 707 Forhandlingsled 1970 1970
1989 Straffelovrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 707 Forhandlingsled 1970
1989 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 707 Forhandlingsled 1970
1989 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 707 Forhandlingsled 1970 1970
1990 Straffelovrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 708 Sjøkaptein 1970
1990 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 708 Sjøkaptein 1970 1970
1990 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 708 Sjøkaptein 1970
1990 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 708 Sjøkaptein 1970
1991 Straffelovrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 707 Direktør 1970
1991 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 707 Direktør 1970 1970
1991 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1970
1991 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1970 1970
1991 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1970
1991 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1970 1970
1992 Straffelovrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 707 Direktør 1970
1992 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1970 1970
1992 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1970
1992 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1970
1993 Straffelovrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 707 Sjøkaptein 1970
1993 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Sjøkaptein 1970
1993 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Sjøkaptein 1970
1994 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1970 1970
1994 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1970 1970
1994 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1970 1970
1994 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1970 1970
1994 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 707 Direktør 1970 1970
1994 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1970 1970
1996 Sakkyndig råd for flyttbare innretninger Vanlig varamedlem Av departement 707 Ass. Direktør 1970
1996 Sakkyndig råd for lasteskip Vanlig varamedlem Av departement 707 Ass. Direktør 1970
1997 Sakkyndig råd for flyttbare innretninger Vanlig varamedlem Av departement 707 Ass. Direktør 1970
1997 Sakkyndig råd for lasteskip Vanlig varamedlem Av departement 707 Ass. Direktør 1970
1997 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 707 Ass. Direktør 1970 1970
1997 Skipsfartsstyret Vanlig varamedlem Av departement 707 Ass. Direktør 1970