FORVALTNINGSDATABASEN

Kåre Syrstad

Denne siden viser opplysninger om Kåre Syrstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Syrstad
NSD id-nummer: 15674
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1636 Gårdbruker 1970
1986 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1636 Gårdbruker 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1636 Gårdbruker
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1636 Gårdbruker
1989 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1636 Gårdbruker 1970 1970
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1636 Gårdbruker 1970 1970
1996 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1636 Gårdbruker 1970 1970