Forvaltningsdatabasen

Samarbeidsorganet for riksoppgjøret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samarbeidsorganet for riksoppgjøret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Samarbeidsorganet for riksoppgjøret
Utvalgsnummer: 11091000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 26.11.1976 ved kongelig resolusjon
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 9 0 Annen instans
1981 Landbruksdepartementet 5 5 0 0 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 5 5 10 55000 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 5 5 9 898762 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 5 5 12 230000 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 5 5 9 298000 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 5 5 9 374060 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 5 5 7 372973
1988 Landbruksdepartementet 5 5 6 294825
1989 Landbruksdepartementet 5 5 7 294508
1990 Landbruksdepartementet 5 5 5 207041
1991 Landbruksdepartementet 5 5 4 125829
1992 Landbruksdepartementet 5 5 6 350846
1993 Landbruksdepartementet 5 5 0 0
1994 Landbruksdepartementet 5 5 5 56000
1995 Landbruksdepartementet 5 5 0 0
1996 Landbruksdepartementet 5 5 0 0
1997 Landbruksdepartementet 5 5 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Gudmund Syrrist 1 214 Professor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne L. Valen 1 214 Amanuensis Av departement
1980 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1970
1980 Leder Arnvid Førde 1 502 Fylkeslandbrukssjef 1970
1980 Vanlig medlem Leif Røråsberget 1 529 Bonde 1970
1980 Vanlig varamedlem Einar H. Moxnes 1 1601 Fylkesmann Av departement
1980 Vanlig medlem Johan Syrstad 1 1636 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Johannes Okkenhaug 1 1719
1980 Vanlig varamedlem Kjell G. Jacobsen 1 1902 Bonde
1981 Vanlig varamedlem Odd Byre 1 214 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Nestleder Gudmund Syrrist 1 214 Professor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne L. Valen 1 214 Amanuensis Av departement
1981 Vanlig varamedlem Amund Venger 1 237 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1981 Leder Arnvid Førde 1 502 Fylkeslandbrukssjef 1970
1981 Vanlig varamedlem Ingvard Svorstøl 1 1433 Bonde I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Einar H. Moxnes 1 1601 Fylkesmann Av departement
1981 Vanlig medlem Johan Syrstad 1 1636 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Johannes Okkenhaug 1 1719
1981 Vanlig varamedlem Kjell G. Jacobsen 1 1902 Bonde
1984 Vanlig varamedlem Leif Jørstad 1 213 Bonde Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Odd Byre 1 214 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingvard Svorstøl 1 1433 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Leif Jørstad 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1985 Nestleder Ottar Bergflødt 1 217 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1985 Leder Arnvid Førde 1 502 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Erling Svalastog 1 834 Gårdbruker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Guttorm Skeie 1 1238 Gårdbruker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Erik Revdal 1 1601 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Einar H. Moxnes 1 1601 Fylkesmann Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Kåre Syrstad 1 1636 Gårdbruker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Olav Bakke 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970
1986 Nestleder Ottar Bergflødt 1 217 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Erling Svalastog 1 834 Gårdbruker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Guttorm Skeie 1 1238 Gårdbruker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Erik Revdal 1 1601 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kåre Syrstad 1 1636 Gårdbruker Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Olav Bakke 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970
1987 Nestleder Ottar Bergflødt 1 217 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Erling Svalastog 1 834 Gårdbruker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Steinar Hansen 1 1029 Bonde Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Guttorm Skeie 1 1238 Gårdbruker Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Erik Revdal 1 1601 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Olav Bakke 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970
1988 Nestleder Ottar Bergflødt 1 217 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Erling Svalastog 1 834 Gårdbruker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Steinar Hansen 1 1029 Bonde Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Guttorm Skeie 1 1238 Gårdbruker Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Erik Revdal 1 1601 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Olav Bakke 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970
1989 Nestleder Gabriella C. Ni Dånmark 2 213 Prosjektleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Leif Jørstad 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Siri Brandrud 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Therese Johnsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jorunn Haugland Støen 2 439 Gårdbruker Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Erling Svalastog 1 834 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor Mogstad 1 1566 Bonde Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1970
1989 Leder Asbjørn Sjøthun 1 1933 Bonde Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Olav Bakke 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Gabriella C. Ni Dånmark 2 213 Utredningsleder Av departement 1970
1990 Nestleder Anne Siri Brandrud 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Therese Johnsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jorunn Haugland Støen 2 439 Gårdbruker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Masåhaugen 2 501 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor Mogstad 1 1566 Bonde Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1970
1990 Leder Asbjørn Sjøthun 1 1933 Disponent Av departement 1970
1991 Nestleder Anne Siri Brandrud 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Therese Johnsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jorunn Haugland Støen 2 439 Gårdbruker Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ragnhild Masåhaugen 2 501 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tor Mogstad 1 1566 Bonde Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1970
1991 Leder Asbjørn Sjøthun 1 1933 Disponent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Therese Johnsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Nestleder Anne Siri Brandrud 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jorunn Haugland Støen 2 439 Gårdbruker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ragnhild Masåhaugen 2 501 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tor Mogstad 1 1566 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1970
1992 Leder Asbjørn Sjøthun 1 1933 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Leif O. Forsell 1 213 Næringspolitisk Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Therese Johnsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Stile Støen 1 439 Girdbruker Av departement 1970
1993 Nestleder Anne Siri Brandrud 2 516 Seniorkonsulent Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Tore T. Wiig 1 1120 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Rikke Lise Haave 2 1729 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Borghild Sundan 2 1751 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1993 Leder Asbjørn Sjøthun 1 1933 Bonde Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Einar Hagalid 1 2025 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Leif O. Forsell 1 213 Næringspolitisk Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Stile Støen 1 439 Girdbruker Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tore T. Wiig 1 1120 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Rikke Lise Haave 2 1729 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Borghild Sundan 2 1751 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Einar Hagalid 1 2025 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Leif O. Forsell 1 214 Ass. Generalsek Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Stile Støen 1 439 Gårdbruker Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Tore T. Wiig 1 1120 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Rikke Lise Haave 2 1729 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Borghild Sundan 2 1751 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Einar Hagalid 1 2025 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Leif O. Forsell 1 214 Ass. Generalsek Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Stile Støen 1 439 Gårdbruker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tore T. Wiig 1 1120 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Rikke Lise Haave 2 1729 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Borghild Sundan 2 1751 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Einar Hagalid 1 2025 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Leif O. Forsell 1 214 Ass. Generalsek Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Stile Støen 1 439 Gårdbruker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tore T. Wiig 1 1120 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Rikke Lise Haave 2 1729 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Borghild Sundan 2 1751 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Einar Hagalid 1 2025 Bonde Av departement 1970