FORVALTNINGSDATABASEN

Enok Nygaard

Denne siden viser opplysninger om Enok Nygaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Enok Nygaard
NSD id-nummer: 15862
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1987 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1970