FORVALTNINGSDATABASEN

Valutarådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Valutarådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Valutarådet
Utvalgsnummer: 16034000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1947
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet 19.09.1947 ved kongelig resolusjon i henhold til lov omvalutaregulering av 19. juli 1946 (opphevet) og senere lov omvalutaregulering av 14. juli 1950. Rådet ble nyoppnevnt avFinansdepartementet 13.10.1983 og fikk nytt mandat.
Mandat:
Valutarådet skal være et koordinerende og rådgivende organ forFinansdepartementet, Utenriksdepartementet og Handelsdepartementet vedbehandling av saker som gjelder Norges valutapolitikk, Norgessamarbeid med andre land og med internasjonale organisasjoner
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 8 0 43 41000 Vedkommende departement
1981 Finans- og tolldepartementet 8 0 46 46401 Annen instans
1982 Finans- og tolldepartementet 8 0 47 42463 Vedkommende departement
1983 Finans- og tolldepartementet 8 0 26 32281 Vedkommende departement
1984 Finans- og tolldepartementet 8 7 0 0
1985 Finans- og tolldepartementet 8 8 12 0
1986 Finans- og tolldepartementet 8 8 14 0
1987 Finans- og tolldepartementet 8 8 0 0
1988 Finans- og tolldepartementet 8 8 0 0
1989 Finans- og tolldepartementet 8 8 12 0
1990 Finans- og tolldepartementet 8 8 12 1
1991 Finans- og tolldepartementet 8 8 0 0
1992 Finans- og tolldepartementet 5 4 10 0
1993 Finans- og tolldepartementet 5 4 0 0
1994 Finans- og tolldepartementet 5 5 8 0
1995 Finans- og tolldepartementet 5 5 5 0
1996 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 0
1997 Finans- og tolldepartementet 5 5 2 0
2002 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Eivind Berg 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Arnfinn Guldvog 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Bjørn Taraldsen 1 301 Konsulent Av instans utenfor departement 1970
1980 Leder Knut Getz Wold 1 301 Sjefsdirektør I statsråd 1970
1980 Nestleder Hermod Skånland 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Svein I. Gjedrem 1 217 Underdirektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jens Otterbech 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Leder Knut Getz Wold 1 301 Sjefsdirektør I statsråd 1970
1981 Nestleder Hermod Skånland 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Robin Rindahl Nilsen 1 301 Konsulent Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Arnfinn Guldvog 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Kristin Gulbrandsen 2 602 Konsulent Av andre 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Ida Skard Gressum 2 217 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Svein I. Gjedrem 1 217 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jens Otterbech 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 219 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Arnfinn Guldvog 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Leder Knut Getz Wold 1 301 Sjefsdirektør Av departement 1970 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Odd Per Brekk 1 301 Konsulent 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Sivertsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Odd Gøthe 1 301 Forhandlingsdirek I statsråd 1970
1983 Nestleder Hermod Skånland 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Kristin Gulbrandsen 2 602 Konsulent Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Ida Skard 2 217 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Tormod Petter Svennevig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arve Thorvik 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Borger A. Lenth 1 219 Departementsråd Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 219 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Sivertsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Siri Valseth 2 301 Fullmektig 1970
1984 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ida Skard 2 217 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Borger A. Lenth 1 219 Departementsråd Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arve Thorvik 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Tormod Petter Svennevig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 219 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Siri Valseth 2 301 Fullmektig 1970
1985 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Økonomisk Koordin Av departement 1970
1985 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbanksj Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Linda Verde 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bernt H. Lund 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ida Skard 2 217 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Tormod Petter Svennevig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arve Thorvik 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 219 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørn G. Rogstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Økonomisk Koordin Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbanksj Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Linda Verde 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bernt H. Lund 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem John Tvedt 1 219 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ivar Stugu 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørn G. Rogstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bernt H. Lund 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Barth 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Linda Verde 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jorunn Mæhlum 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Knut Andreassen 1 301 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Enok Nygaard 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Einar M. Bull 1 216 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jarle Bergo 1 229 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Linda Verde 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jorunn Mæhlum 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørn G. Rogstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bernt H. Lund 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Einar M. Bull 1 216 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jarle Bergo 1 229 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jorunn Mæhlum 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1989 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Linda Verde 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bernt H. Lund 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørn G. Rogstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Einar M. Bull 1 216 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jarle Bergo 1 229 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Linda Verde 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bernt H. Lund 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jorunn Mæhlum 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn G. Rogstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1990 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Einar M. Bull 1 216 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jarle Bergo 1 229 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jorunn Mæhlum 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Linda Verde 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Bernt H. Lund 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørn G. Rogstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Einar M. Bull 1 216 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Eivind Nordtorp 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kåre Bryn 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jarle Bergo 1 229 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jorunn Mæhlum 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Fredrik Qvigstad 1 301 Direktør Av departement 1970
1992 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørn G. Rogstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kjell H. Halvorsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Linda Verde 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bernt H. Lund 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Knut Andreassen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kåre Bryn 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Fredrik Qvigstad 1 301 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kjell H. Halvorsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Bjørn G. Rogstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Audun Grønn 1 219 Ass Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kåre Bryn 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kjell H. Halvorsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Bjørn G. Rogstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Halvor Hvideberg 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jan Fredrik Qvigstad 1 301 Direktør Av departement 1970
1994 Leder Torstein Moland 1 626 Sentralbanksjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Trond Fo Lindberg 1 723 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Audun Grønn 1 219 Ass. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Kåre Bryn 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Bjørn G. Rogstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jan Fredrik Qvigstad 1 301 Direktør Av departement 1970
1995 Nestleder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Halvor Hvideberg 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kjell H. Halvorsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Leder Torstein Moland 1 626 Sentralbanksjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Trond Fo Lindberg 1 723 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Audun Grønn 1 219 Ass. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kåre Bryn 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Nestleder Jarle Bergo 1 229 Visesentralbank Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn G. Rogstad 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jan Fredrik Qvigstad 1 301 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kjell H. Halvorsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tor B. Næss 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Arne Sivertsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Sten Ruud 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Halvor Hvideberg 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Leder Kjell Storvik 1 301 Sentralbanksjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Håvard Thorstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Leder Torstein Moland 1 626 Sentralbanksjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Trond Folke Lindberg 1 723 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Audun Grønn 1 219 Ass. Direktør Av departement 1970
1997 Nestleder Jarle Bergo 1 229 Visesentralbank Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ola Storeng 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Arne Sivertsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Sten Ruud 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jan Fredrik Qvigstad 1 301 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kjell H. Halvorsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1997 Leder Kjell Storvik 1 301 Sentralbanksjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Trond Folke Lindberg 1 723 Rådgiver Av departement 1970
2002 Leder Svein I. Gjedrem 217 Sentralbanksjef
2002 Nestleder Jarle Bergo 229 Visesentralbanksjef
2002 Åge Grutle 301 Ekspedisjonssjef
2002 Anne Berit Christiansen 301 Internasjonal Direktør
2002 Jan Fredrik Qvigstad 301 Direktør
2002 Bjarne Stakkestad 301 Avdelingsdirektør
2002 Ingvild Strømsheim Wold 301 Førstekonsulent
2002 Trond Folke Lindberg 723 Avdelingsdirektør