FORVALTNINGSDATABASEN

Arne Langeland

Denne siden viser opplysninger om Arne Langeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Arne Langeland
NSD id-nummer: 179
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 A-paktutvalget. Interdepartementalt utvalg til å samordne departementenes virksomhet i samband med Atlanterhavspakten. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef
1981 A-paktutvalget. Interdepartementalt utvalg til å samordne departementenes virksomhet i samband med Atlanterhavspakten. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970 1970
1981 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Leder Av departement 301 Departementsråd 1970 1970
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef
1982 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970 1970
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1986 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1987 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970 1970