FORVALTNINGSDATABASEN

Steinar Sørbotten

Denne siden viser opplysninger om Steinar Sørbotten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Sørbotten
NSD id-nummer: 205
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Nestleder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Nestleder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1982 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Nestleder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970