FORVALTNINGSDATABASEN

Hugo Hogstad

Denne siden viser opplysninger om Hugo Hogstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Hugo Hogstad
NSD id-nummer: 5569
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Sekretær
1980 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Sekretær
1980 Utvalg til å utrede sjøfolks velferdsforhold Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Sekretær 1970
1981 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Radiosekretær 1970 1970
1981 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Sekretær 1970 1970
1981 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Sekretær
1981 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem 214 Sekretær 1970 1970
1981 Utvalg til å utrede sjøfolks velferdsforhold Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Sekretær 1970
1983 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Radiosekretær 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Radiosekretær 1970 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Radiosekretær 1970 1970
1984 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Radiosekretær 1970
1984 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Radiosekretær 1970
1985 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Radiosekretær 1970
1985 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Radiosekretær 1970
1985 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Radiosekretær 1970
1986 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Radiosekretær 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Radiosekretær 1970 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Radiosekretær 1970 1970
1986 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Radiosekretær 1970
1987 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Førstesekretær 1970 1970
1987 Utvalg til å vurdere velferdstjenesten i handelsflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Førstesekretær 1970
1987 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Førstesekretær 1970
1988 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Førstesekretær 1970
1989 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Førstesekretær 1970 1970
1989 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Førstesekretær 1970
1990 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 214 Organisasjonsse 1970
1990 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Organisasjonsse 1970