FORVALTNINGSDATABASEN

Jørn Krog

Denne siden viser opplysninger om Jørn Krog fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jørn Krog
NSD id-nummer: 5732
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Generalsekretær 1970
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Generalsekretær 1970
1980 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1970 1970
1980 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1970 1970
1980 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1970
1980 Sild- og makrellomsetningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1970
1980 Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Generalsekretær 1970
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Generalsekretær 1970
1981 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1970
1981 Sild- og makrellomsetningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1970
1982 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Generalsekretær 1970 1970
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Generalsekretær 1970
1983 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Ass. Direktør 1970
1983 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Generalsekretær 1970
1984 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1970
1992 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Avdelingsdirekt 1970
1994 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Avdelingsdirekt 1970
1995 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Avdelingsdirekt 1970
1996 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Avdelingsdirekt 1970
1997 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Avdelingsdirekt 1970 1970