Forvaltningsdatabasen

Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR)
Utvalgsnummer: 10016000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1972
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 25.02.1972 ved kongelig resolusjon i henhold til Stortingets vedtak av 8. juni 1971. Oppnevnt på nytt ved kgl.res. nr. 32 av 07.02.1992.
Mandat:
Forskningsrådets formål er å fremme forskning av interesse for fiskerinæringen og å arbeide for at forskningsresultatene blir utnyttet til gagn for næringen. Rådsforsamlingen har til oppgave å drøfte og vurdere Sentralstyrets oppgaver og virksomhet med si
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 26 0 2 136000 Vedkommende departement
1981 Fiskeridepartementet 27 27 2 120000 Vedkommende departement
1982 Fiskeridepartementet 27 27 2 118810
1983 Fiskeridepartementet 27 27 2 169880
1984 Fiskeridepartementet 27 27 2 222500
1985 Fiskeridepartementet 27 27 2 153759
1986 Fiskeridepartementet 27 27 2 196650 Annen instans
1987 Fiskeridepartementet 27 27 2 207029
1988 Fiskeridepartementet 27 27 2 371000
1989 Fiskeridepartementet 30 30 2 363916
1990 Fiskeridepartementet 30 30 2 384971
1991 Fiskeridepartementet 30 30 3 512000
1992 Fiskeridepartementet 23 22 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsformann I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Åge Jonsgård 1 219 Førsteamanuensis I statsråd
1980 Vanlig medlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Kari Østvedt 2 219 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Inger-Johanne Sletner 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Marit E. Christiansen 2 219 Førstekonservator I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Wilhelm Thoresen 1 301 Forhandlingsleder I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Arvid Haslerud 1 301 Underdirektør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Birger Blomkvist 1 301 Sekretær I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Anne Fikkan 2 301 Førstesekretær I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ellen Finnemann 2 301 Konsulent I statsråd
1980 Vanlig medlem Pål Erik Holte 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Toril Øye 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Øystein Josefsen 1 301 Underdirektør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestformann I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Lars Rotnes 1 301 Direktør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Sigbjørn Iversen 1 1004 Verftseier I statsråd
1980 Nestleder Jostein Sirevåg 1 1101 Fisker I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Jan Petter Bjelland 1 1103 Teknisk Sjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Harald Pedersen 1 1103 Administrerendedirektør I statsråd
1980 Leder Olav Dragesund 1 1201 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjarne Bakka 1 1201 Førstelektor I statsråd
1980 Vanlig medlem Arvid Hylen 1 1201 Forskningssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Berit Riddervol Heimdal 2 1201 Førsteamanuensis I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Grim Berge 1 1201 Forskningssjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Lars Mathisen 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Per L. Mietle 1 1201 Avdelingsdirektør I statsråd
1980 Vanlig medlem Nils Chr. Eknes 1 1263 Fabrikksjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Jon Skaar 1 1439 Disponent I statsråd
1980 Vanlig medlem Bjarne Haagensen 1 1504 Diponent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Inger Koppernæs 2 1504 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Jakob Strand 1 1514 Fisker I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Per Sævik 1 1515 I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Frantz Ribe Skomsøy 1 1573 Fisker I statsråd
1980 Vanlig medlem Stian Erichsen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Jens Glad Balchen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Viggo Mohr 1 1601 Dosent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ola M. Magnussen 1 1601 Dosent I statsråd
1980 Vanlig medlem Jørn Krog 1 1601 Generalsekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Emil Aall Dahle 1 1601 Dosent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Rolf Jentoft. 1 1860 Diponent I statsråd
1980 Vanlig medlem Johan O. Skjelstad 1 1860 Fisker I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Gunvald Andreassen 1 1867 Diponent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Werner Kiil 1 1902 Opplysningssekretær I statsråd
1980 Vanlig medlem Abraham Hallenstvedt 1 1902 Dosent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsleder I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Christopher Cha Hopkins 1 1902 Amanuensis I statsråd
1980 Vanlig medlem Jan Raa 1 1902 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Alf Sjøvoll 1 1913 Diponent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Helge Gørrissen 1 1931 Administrerendedirektør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Diponent I statsråd
1980 Vanlig medlem Hagbart Nilsen 1 2028 Diponent I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Kari Østvedt 2 219 Byråsjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Åge Jonsgård 1 219 Førsteamanuensis I statsråd
1981 Vanlig medlem Kjell Raasok 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Birger Blomkvist 1 301 Sekretær I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Øystein Josefsen 1 301 Underdirektør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Ellen Finnemann 2 301 Konsulent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Anne Fikkan 2 301 Førstesekretær I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestformann I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Lars Rotnes 1 301 Direktør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Arvid Haslerud 1 301 Underdirektør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Sigbjørn Iversen 1 1004 Verftseier I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Harald Pedersen 1 1103 Administrerendedirektør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Berit Riddervol Heimdal 2 1201 Førsteamanuensis I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Per L. Mietle 1 1201 Avdelingsdirektør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Bjarne Bakka 1 1201 Førstelektor I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Grim Berge 1 1201 Forskningssjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Jon Skaar 1 1439 Disponent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Jakob Strand 1 1514 Fisker I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Per Sævik 1 1515 I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Frantz Ribe Skomsøy 1 1573 Fisker I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Emil Aall Dahle 1 1601 Dosent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Viggo Mohr 1 1601 Dosent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Ola M. Magnussen 1 1601 Dosent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Rolf Jentoft. 1 1860 Diponent I statsråd
1981 Vanlig medlem Gunvald Andreassen 1 1867 Diponent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Werner Kiil 1 1902 Opplysningssekretær I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Christopher Cha Hopkins 1 1902 Amanuensis I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Helge Gørrissen 1 1931 Administrerendedirektør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Diponent I statsråd
1982 Vanlig varamedlem Pia Sørensen 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Trond Rostad 1 104 Sekretær 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Lohne 1 213 Ingeniør 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Underdirektør
1984 Vanlig medlem Grethe Rytter Hasle 2 219 Professor 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Hals 1 301 Konsulent 1970
1984 Vanlig varamedlem Per S. Enger 1 301 Professor 1970
1984 Vanlig medlem Nina Bjerkedal 2 301 Byråsjef 1970
1984 Vanlig varamedlem Toril Railo 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Borghild Abusland 2 301 Byråsjef 1970
1984 Vanlig varamedlem Edvin Bakkevik 1 1146 Fiskeskipper I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ludvig Egge 1 1149 Disponent 1970
1984 Vanlig varamedlem Grethe Rosenlund 2 1201 Stipendiat 1970
1984 Vanlig varamedlem Jakob Gjøsæter 1 1201 Førsteamanuensis 1970
1984 Vanlig medlem Rognvaldur Hanneson 1 1201 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Aake Borrevik 1 1201 Bedriftsrådgiver 1970
1984 Vanlig varamedlem Kåre Bolstad 1 1201 Direktør 1970
1984 Vanlig medlem Nils O. Golten 1 1245 Fisker 1970
1984 Vanlig medlem Olaf Holm 1 1265 Disponent 1970
1984 Vanlig medlem Ole G. Hemsett 1 1504 Fisker I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Knut Sætre 1 1504 Disponent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper 1970
1984 Vanlig medlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsformann 1970
1984 Vanlig varamedlem Magne Einride Sletta 1 1569 Disponent 1970
1984 Vanlig medlem Robert Strøm 1 1601 Direktør 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Jensen 1 1601 Professor 1970
1984 Vanlig varamedlem N. Harold Lauritzen 1 1870 Fisker
1984 Vanlig varamedlem Per Alf Andersen 1 1902 Sekretær 1970
1984 Vanlig medlem Per Willy Clausen 1 1902 Direktør 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Gulliksen 1 1902 Førsteamanuensis 1970
1984 Vanlig varamedlem Trygve Grunni 1 1902 Sekretær 1970
1984 Vanlig varamedlem Reidar Johansen 1 1941 Fiskeskipper 1970
1985 Vanlig varamedlem Trond Rostad 1 104 Sekretær 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Lohne 1 213 Ingeniør 1970
1985 Vanlig varamedlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Underdirektør
1985 Vanlig medlem Grethe Rytter Hasle 2 219 Professor 1970
1985 Vanlig varamedlem Karin Marie Hol Strand 2 301 Konsulent Av departement
1985 Vanlig varamedlem Toril Railo 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Gunnar Hals 1 301 Konsulent 1970
1985 Vanlig medlem Borghild Abusland 2 301 Byråsjef 1970
1985 Vanlig medlem Nina Bjerkedal 2 301 Byråsjef 1970
1985 Vanlig varamedlem Per S. Enger 1 301 Professor 1970
1985 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Komitesekretær Av departement
1985 Vanlig varamedlem Edvin Bakkevik 1 1146 Fiskeskipper I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ludvig Egge 1 1149 Disponent 1970
1985 Vanlig varamedlem Grethe Rosenlund 2 1201 Stipendiat 1970
1985 Vanlig varamedlem Jakob Gjøsæter 1 1201 Førsteamanuensis 1970
1985 Vanlig varamedlem Kåre Bolstad 1 1201 Direktør 1970
1985 Vanlig varamedlem Aake Borrevik 1 1201 Bedriftsrådgiver 1970
1985 Vanlig medlem Rognvaldur Hanneson 1 1201 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Nils O. Golten 1 1245 Fiskeskipper 1970
1985 Vanlig medlem Olaf Holm 1 1265 Disponent 1970
1985 Vanlig medlem Ole G. Hemsett 1 1504 Fisker I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Knut Sætre 1 1504 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper 1970
1985 Vanlig medlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsformann 1970
1985 Vanlig varamedlem Magne Einride Sletta 1 1569 Disponent 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Jensen 1 1601 Professor 1970
1985 Vanlig medlem Robert Strøm 1 1601 Direktør 1970
1985 Vanlig varamedlem N. Harold Lauritzen 1 1870 Fisker
1985 Vanlig medlem Per Willy Clausen 1 1902 Direktør 1970
1985 Vanlig varamedlem Trygve Grunni 1 1902 Sekretær 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Alf Andersen 1 1902 Sekretær 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Gulliksen 1 1902 Førsteamanuensis 1970
1985 Vanlig varamedlem Reidar Johansen 1 1941 Fiskeskipper 1970
1986 Vanlig varamedlem Trond Rostad 1 104 Sekretær 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Lohne 1 213 Ingeniør 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Underdirektør
1986 Vanlig medlem Grethe Rytter Hasle 2 219 Professor 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Glomnes 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Raasok 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Nina Bjerkedal 2 301 Byråsjef 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Hals 1 301 Konsulent 1970
1986 Vanlig medlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestformann I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Arvid Haslerud 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Borghild Abusland 2 301 Byråsjef 1970
1986 Vanlig varamedlem Per S. Enger 1 301 Professor 1970
1986 Vanlig varamedlem Bente Astri Tor Herstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement
1986 Vanlig varamedlem Karin Marie Hol Strand 2 301 Konsulent Av departement
1986 Vanlig medlem Birger Blomkvist 1 627 Protokollsekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Sigbjørn Iversen 1 1004 Verftseier I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Harald Pedersen 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Edvin Bakkevik 1 1146 Fiskeskipper I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ludvig Egge 1 1149 Disponent 1970
1986 Vanlig medlem Rognvaldur Hanneson 1 1201 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Per L. Mietle 1 1201 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Jakob Gjøsæter 1 1201 Førsteamanuensis 1970
1986 Vanlig medlem Berit Riddervol Heimdal 2 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Lars Mathisen 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Aake Borrevik 1 1201 Bedriftsrådgiver 1970
1986 Vanlig medlem Arvid Hylen 1 1201 Forskningssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Kåre Bolstad 1 1201 Ass. Direktør 1970
1986 Vanlig varamedlem Grethe Rosenlund 2 1201 Stipendiat 1970
1986 Vanlig varamedlem Grim Berge 1 1201 Forskningssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Nils O. Golten 1 1245 Fiskeskipper 1970
1986 Vanlig medlem Olaf Holm 1 1265 Disponent 1970
1986 Vanlig medlem Knut Sætre 1 1504 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper 1970
1986 Vanlig medlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsformann 1970
1986 Vanlig varamedlem Magne Einride Sletta 1 1569 Disponent 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Jensen 1 1601 Professor 1970
1986 Vanlig varamedlem Ola M. Magnussen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1986 Leder Viggo Mohr 1 1601 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Robert Strøm 1 1601 Direktør 1970
1986 Vanlig medlem Stian Erichsen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ole G. Hemsett 1 1818 Fisker I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Rolf Jentoft. 1 1860 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Gunvald Andreassen 1 1867 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem N. Harold Lauritzen 1 1870 Fisker
1986 Vanlig varamedlem Per Alf Andersen 1 1902 Sekretær 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Gulliksen 1 1902 Førsteamanuensis 1970
1986 Vanlig medlem Per Willy Clausen 1 1902 Direktør 1970
1986 Vanlig varamedlem Trygve Grunni 1 1902 Sekretær 1970
1986 Vanlig varamedlem Christopher Cha Hopkins 1 1902 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Jan Raa 1 1902 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Reidar Johansen 1 1941 Fiskeskipper 1970
1986 Vanlig varamedlem Hagbart Nilsen 1 2028 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Trond Rostad 1 104 Sekretær 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Lohne 1 213 Ingeniør 1970
1987 Vanlig varamedlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Fung. Ekspedisj
1987 Vanlig medlem Kjell Glomnes 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Grethe Rytter Hasle 2 219 Professor 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Raasok 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Arvid Haslerud 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Gunnar Hals 1 301 Konsulent 1970
1987 Vanlig varamedlem Bente Astri Tor Herstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Karin Marie Hol Strand 2 301 Konsulent Av departement
1987 Vanlig medlem Nina Bjerkedal 2 301 Avdelingsdirekt 1970
1987 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement
1987 Vanlig medlem Borghild Abusland 2 301 Byråsjef 1970
1987 Vanlig varamedlem Per S. Enger 1 301 Professor 1970
1987 Vanlig medlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Birger Blomkvist 1 627 Protokollsekret I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Sigbjørn Iversen 1 1004 Verftseier I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Harald Pedersen 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Edvin Bakkevik 1 1146 Fiskeskipper I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ludvig Egge 1 1149 Disponent 1970
1987 Vanlig varamedlem Jakob Gjøsæter 1 1201 Førsteamanuensi 1970
1987 Vanlig varamedlem Grim Berge 1 1201 Forskningssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Grethe Rosenlund 2 1201 Stipendiat 1970
1987 Vanlig varamedlem Aake Borrevik 1 1201 Bedriftsrådgive 1970
1987 Vanlig varamedlem Lars Mathisen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Kåre Bolstad 1 1201 Ass. Direktør 1970
1987 Vanlig medlem Berit Riddervol Heimdal 2 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Arvid Hylen 1 1201 Forskningssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Per L. Mietle 1 1201 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Rognvaldur Hanneson 1 1201 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Nils O. Golten 1 1245 Fiskeskipper 1970
1987 Vanlig medlem Olaf Holm 1 1265 Disponent 1970
1987 Vanlig medlem Knut Sætre 1 1504 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper 1970
1987 Vanlig medlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsforman 1970
1987 Vanlig varamedlem Magne Einride Sletta 1 1569 Disponent 1970
1987 Vanlig medlem Robert Strøm 1 1601 Direktør 1970
1987 Vanlig varamedlem Arne Jensen 1 1601 Professor 1970
1987 Leder Viggo Mohr 1 1601 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ola M. Magnussen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Stian Erichsen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ole G. Hemsett 1 1818 Fisker I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Rolf Jentoft. 1 1860 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Gunvald Andreassen 1 1867 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem N. Harold Lauritzen 1 1870 Fisker
1987 Vanlig medlem Jan Raa 1 1902 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Alf Andersen 1 1902 Sekretær 1970
1987 Vanlig varamedlem Christopher Cha Hopkins 1 1902 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Trygve Grunni 1 1902 Sekretær 1970
1987 Vanlig medlem Per Willy Clausen 1 1902 Direktør 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Gulliksen 1 1902 Førsteamanuensi 1970
1987 Vanlig varamedlem Reidar Johansen 1 1941 Fiskeskipper 1970
1987 Vanlig varamedlem Hagbart Nilsen 1 2028 Disponent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Trond Rostad 1 104 Sekretær 1970 1970
1988 Vanlig medlem Per Lohne 1 213 Ingeniør 1970 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Raasok 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Torill Bente Engseth 2 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Arvid Haslerud 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørg Storesund 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Borghild Abusland 2 301 Byråsjef 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Arne Thorvin Andersen 1 301 Amanuensis I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Øyvind Haugerud 1 301 Soussjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Marit Orre 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Terje Rogde 1 301 Markedssjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Siri Elvestad 2 602 Prosjektleder I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Birger Blomkvist 1 627 Protokollsekret I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Arne Lindstøl 1 901 Daglig Leder I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Elisabeth Bjordal 2 1103 Administrasjons I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Edvin Bakkevik 1 1146 Fiskeskipper I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Gunnar Dagfred Nævdal 1 1201 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Trond Bjørndal 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Rognvaldur Hanneson 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Per L. Mietle 1 1201 Avdelingsdirekt I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Anders Ove Fernø 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Torild Lohne 2 1241 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Peter Hovgaard 1 1420 Amanuensis I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Jan Audun Lem 1 1439 Disponent I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Fredd Eldnor Nilsen 1 1529 Sekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Inge Jarle Ås 1 1569 Disponent I statsråd 1970
1988 Leder Viggo Mohr 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Endal 1 1601 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Hans Birger Olufsen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Helge Johnsen 1 1750 Disponent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Tormod Haugan 1 1751 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Åshild-Janny Nordnes 2 1804 I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Magne Haakstad 1 1804 Høgskoledosent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ole G. Hemsett 1 1818 Fisker I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Gunvald Andreassen 1 1867 Disponent I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Gunda Margrete Nilsen 2 1868 Hjelpepleier I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Raa 1 1902 Forskningssjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Gulliksen 1 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørnar Johnny Karlsen 1 1902 Disponent I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kristin Krane 2 1902 Eksportsekretær I statsråd 1970
1988 Nestleder Inger-Britt Falk-Petersen 2 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Alf Andersen 1 1902 Sekretær 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Ola Flåten 1 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Per Willy Clausen 1 1902 Direktør 1970 1970
1988 Vanlig medlem Geir Verner Andreassen 1 1902 Økonomikonsulen I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Christopher Cha Hopkins 1 1902 Professor I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Thorbjørn Flakstad 1 1928 Daglig Leder I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Einar Steinland 1 1931 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Reidar Johansen 1 1941 Fiskeskipper 1970 1970
1988 Vanlig medlem Trygve Grunni 1 2001 Sekretær 1970 1970
1988 Vanlig medlem Atle Gudmund Mortensen 1 2012 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Knut Thomassen 1 2019 Fisker I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Marit E. Christiansen 2 219 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Arne Thorvin Andersen 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Inger M. Winsnes 2 301 Rådgiver I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Torill Bente Engseth 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Marit Orre 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Terje Rogde 1 301 Markedssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørg Storesund 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Øyvind Haugerud 1 301 Soussjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Siri Elvestad 2 602 Prosjektleder I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Arne Lindstøl 1 901 Daglig Leder I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Elisabeth Bjordal 2 1103 Administrasjons I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Anders Ove Fernø 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Gunnar Dagfred Nævdal 1 1201 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Trond Bjørndal 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Torild Lohne 2 1241 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Peter Hovgaard 1 1420 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Jan Audun Lem 1 1439 Disponent I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Fredd Eldnor Nilsen 1 1529 Sekretær I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Inge Jarle Ås 1 1569 Disponent I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Hans Birger Olufsen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Endal 1 1601 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Helge Johnsen 1 1750 Disponent I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Tormod Haugan 1 1751 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Åshild-Janny Nordnes 2 1804 Kontakt.Sekretæ I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Magne Haakstad 1 1804 Undervisningsle I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Gunda Margrete Nilsen 2 1868 Hjelpepleier I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Geir Verner Andreassen 1 1902 Økonomikonsulen I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Ola Flåten 1 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Nestleder Inger-Britt Falk-Petersen 2 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan Raa 1 1902 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kristin Krane 2 1902 Eksportkonsulen I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørnar Johnny Karlsen 1 1902 Daglig Leder I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Svenn Tore Olsen 1 1902 Avdelingsleder I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Thorbjørn Flakstad 1 1928 Daglig Leder I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Einar Steinland 1 1931 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Atle Gudmund Mortensen 1 2012 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Knut Thomassen 1 2019 Fisker I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Marit E. Christiansen 2 219 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunstein Uleber Møllen 1 228 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Terje Rogde 1 301 Markedssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Storesund 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne Thorvin Andersen 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Torill Bente Engseth 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Øyvind Haugerud 1 301 Soussjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Inger M. Winsnes 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Marit Orre 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Siri Elvestad 2 602 Prosjektleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Arne Lindstøl 1 901 Daglig Leder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Elisabeth Bjordal 2 1103 Administrasjons I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Trond Bjørndal 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gunnar Dagfred Nævdal 1 1201 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Anders Ove Fernø 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Torild Lohne 2 1241 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Peter Hovgaard 1 1420 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Jan Audun Lem 1 1439 Disponent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Inge Jarle Ås 1 1569 Disponent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Endal 1 1601 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Hans Birger Olufsen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Helge Johnsen 1 1750 Disponent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Tormod Haugan 1 1751 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Åshild-Janny Nordnes 2 1804 Kontakt.Sekretæ I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Magne Haakstad 1 1804 Høgskoledosent I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gunda Margrete Nilsen 2 1868 Fisker I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Ola Flåten 1 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Geir Verner Andreassen 1 1902 Økonomikonsulen I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kristin Krane 2 1902 Eksportkonsulen I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Svenn Tore Olsen 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Nestleder Inger-Britt Falk-Petersen 2 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Dagfinn Galnes 1 1902 Forskningskoord Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørnar Johnny Karlsen 1 1902 Daglig Leder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Raa 1 1902 Forskningsdirek I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Thorbjørn Flakstad 1 1928 Oppdretter I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Einar Steinland 1 1931 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Atle Gudmund Mortensen 1 2012 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Knut Thomassen 1 2019 Fisker I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Marit E. Christiansen 2 219 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tone Ibenholt 2 228 Førstekons Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunstein Uleber Møllen 1 228 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørg Storesund 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Helge Lorentzen 1 301 Prosjektleder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Torill Bente Engseth 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Inger M. Winsnes 2 301 Rådgiver Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Terje Rogde 1 301 Markedssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Øyvind Haugerud 1 301 Soussjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Thorvin Andersen 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Siri Elvestad 2 602 Prosjektleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Arne Lindstøl 1 901 Daglig Leder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Elisabeth Bjordal 2 1103 Administrasjons I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Trond Bjørndal 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Anders Ove Fernø 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Peter Gullestad 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Gunnar Dagfred Nævdal 1 1201 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Torild Lohne 2 1241 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Peter Hovgaard 1 1420 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Jan Audun Lem 1 1439 Disponent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Jonas Gotfred Hildre 1 1534 Adm. Direk Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Inge Jarle Ås 1 1569 Disponent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Hans Birger Olufsen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Endal 1 1601 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Helge Johnsen 1 1750 Disponent I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Tormod Haugan 1 1751 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Åshild-Janny Nordnes 2 1804 Kontakt.Sekretæ I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Magne Haakstad 1 1804 Høgskoledosent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Gunda Margrete Nilsen 2 1868 Avdelingsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Svenn Tore Olsen 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørnar Johnny Karlsen 1 1902 Daglig Leder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Ola Flåten 1 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Dagfinn Malnes 1 1902 Forsknings Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kristin Krane 2 1902 Eksportkonsulen I statsråd 1970
1991 Nestleder Inger-Britt Falk-Petersen 2 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan Raa 1 1902 Forskningsdirek I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Thorbjørn Flakstad 1 1928 Oppdretter I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Einar Steinland 1 1931 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Atle Gudmund Mortensen 1 2012 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Knut Thomassen 1 2019 Fisker I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Edel O. Elvevoll 2 0 Senterleder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Åshild Krogdahl 2 214 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Cato Næsfeldt 1 220 Teknisk Direktø I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Tone Ibenholt 2 228 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Øyvind Haugerud 1 301 Soussjef I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Ola B. Reite 1 301 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kristin Elisabe Thorud 2 301 Spesialveterinæ I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Inger M. Winsnes 2 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Helge Lorentzen 1 301 Prosjektleder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Per Terje Rogde 1 301 Markedssjef I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Grethe Rosenlund 2 1103 Forskningssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Elisabeth Bjordal 2 1103 Administrasjons I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Erling Bakken 1 1201 Forskningssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Heidrun Inger Wergeland 2 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne-Karin Natås 2 1201 Kontorsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Vivian Marianne Holm 2 1201 Seksjonsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Peter Gullestad 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Torild Lohne 2 1241 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Audun Lem 1 1439 Disponent I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Toril Holvik Hansen 2 1439 Fiskeindustriar I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper 1970 1970
1992 Vanlig medlem Jonas Gotfred Hildre 1 1534 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1992 Leder Jørn Krog 1 1601 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne Jensen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Knut Andreas Hjelt 1 1601 Sekretariatsled I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Grete Lysfjord 2 1804 Amanuensis Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Magne Haakstad 1 1804 Høgskoledosent I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole G. Hemsett 1 1818 Fisker I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Karl Kr. Breivik 1 1832 Salgssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Ole Olsen 1 1840 Båtbygger I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunvald Andreassen 1 1867 Disponent I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Gunda Margrete Nilsen 2 1868 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Dagfinn Malnes 1 1902 Forskningskoord Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Christopher Cha Hopkins 1 1902 Professor I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Hans-Johan Dahl 1 1902 Sekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Knut Heen 1 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Nestleder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørnar Johnny Karlsen 1 1902 Daglig Leder I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Ola Rasmus Valvåg 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Tore Lundberg 1 1919 Daglig Leder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Rita Krudtå Bergum 2 1933 Daglig Leder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Reidar Johansen 1 1941 Fisker Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Siri Gerrard 2 2012 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Gro Marie Johannessen 2 2015 Adm. Direktør I statsråd 1970