FORVALTNINGSDATABASEN

Sæmund Lombnæs

Denne siden viser opplysninger om Sæmund Lombnæs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Sæmund Lombnæs
NSD id-nummer: 7957
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Underdirektør 1970 1970
1981 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør 1970 1970
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør 1970 1970
1983 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1985 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1985 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1986 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1988 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1993 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1994 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1995 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1996 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1997 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1997 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970