FORVALTNINGSDATABASEN

Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket
Utvalgsnummer: 15036000
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet ved kgl. res. 21.3.1986
Mandat:
Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 0 0 0 0
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 0 0 0 47000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Vanlig medlem Leif Jørstad 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Knut Heie 1 214 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Eivind Smith 1 219 Professor Av departement 1970
1987 Leder Magnus Aarbakke 1 220 Professor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Sæmund Lombnæs 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Spesialrådgiver Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Småbruker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Solveig Steinnes 2 2012 Produksjonsrett Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Leif Jørstad 1 213 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Knut Heie 1 214 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Eivind Smith 1 219 Professor Av departement 1970
1988 Leder Magnus Aarbakke 1 220 Professor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Sæmund Lombnæs 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Spesialrådgiver Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Gardbruker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Solveig Steinnes 2 2012 Produksjonsrett Av departement 1970