FORVALTNINGSDATABASEN

(1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 760 756.4 748 748.0 12 8.4
Kvinner 950 932.2 895 895.0 55 37.2
Totalt 1710 1688.6 1643 1643.0 67 45.6
(1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
1.1 1.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 1089 1068.8
25 UTENRIKS TJ.MENN 621 619.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 1089 1068.8
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 621 619.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
UTENRIKSDEPARTEMENTET 822 806.6
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID 233 229.7
FREDSKORPSET 34 32.5
UTENRIKSTJENESTEN 621 619.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO UTENRIKSDEPARTEMENTET 822 806.6
3 OSLO DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID 233 229.7
3 OSLO FREDSKORPSET 34 32.5
25 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 621 619.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO UTENRIKSDEPARTEMENTET 822 806.6
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID 233 229.7
OSLO 301 OSLO FREDSKORPSET 34 32.5
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 621 619.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (1) Departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO UTENRIKSDEPARTEMENTET 1:1 UTENRIKSDEPARTEMENTET 822 806.6
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID 1:4:1 DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID NORAD 233 229.7
OSLO 301 OSLO FREDSKORPSET 1:6:1 FREDSKORPSET 34 32.5
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:1 UTENRIKSDEPARTEMENTET AFGANISTAN 12 12.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:10 UTENRIKSDEPARTEMENTET BOSNIA-HERCEGOVINA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:11 UTENRIKSDEPARTEMENTET BRASIL 9 9.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:12 UTENRIKSDEPARTEMENTET BULGARIA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:13 UTENRIKSDEPARTEMENTET CANADA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:14 UTENRIKSDEPARTEMENTET CHILE 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:16 UTENRIKSDEPARTEMENTET CUBA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:17 UTENRIKSDEPARTEMENTET DANMARK 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:18 UTENRIKSDEPARTEMENTET DE FORENTE ARABISKE EMIRATER 6 6.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:19 UTENRIKSDEPARTEMENTET DEN ARABISKE REPUBLIKK (EGYPT) 7 7.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:2 UTENRIKSDEPARTEMENTET ALGERIE 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:22 UTENRIKSDEPARTEMENTET ESTLAND 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:23 UTENRIKSDEPARTEMENTET ETIOPIA 11 11.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:24 UTENRIKSDEPARTEMENTET FILIPPINENE 5 5.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:25 UTENRIKSDEPARTEMENTET FINLAND 4 3.8
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:26 UTENRIKSDEPARTEMENTET FRANKRIKE 21 21.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:27 UTENRIKSDEPARTEMENTET GUETEMALA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:28 UTENRIKSDEPARTEMENTET HELLAS 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:29 UTENRIKSDEPARTEMENTET INDIA 13 13.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:3 UTENRIKSDEPARTEMENTET AMERIKAS FORENTE STATER 40 40.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:30 UTENRIKSDEPARTEMENTET INDONESIA 10 9.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:31 UTENRIKSDEPARTEMENTET IRAN 5 5.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:32 UTENRIKSDEPARTEMENTET IRLAND 2 2.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:33 UTENRIKSDEPARTEMENTET ISLAND 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:34 UTENRIKSDEPARTEMENTET ISRAEL 15 15.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:35 UTENRIKSDEPARTEMENTET ITALIA 6 6.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:36 UTENRIKSDEPARTEMENTET JAPAN 6 6.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:37 UTENRIKSDEPARTEMENTET JORDAN 9 9.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:38 UTENRIKSDEPARTEMENTET KASAKHSTAN 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:39 UTENRIKSDEPARTEMENTET KENYA 14 14.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:4 UTENRIKSDEPARTEMENTET ANGOLA 7 7.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:40 UTENRIKSDEPARTEMENTET KINA 21 21.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:41 UTENRIKSDEPARTEMENTET KOSOVO 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:42 UTENRIKSDEPARTEMENTET KROATIA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:43 UTENRIKSDEPARTEMENTET LATVIA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:44 UTENRIKSDEPARTEMENTET LITAUEN 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:47 UTENRIKSDEPARTEMENTET MALAWI 7 7.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:48 UTENRIKSDEPARTEMENTET MALAYSIA 2 2.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:49 UTENRIKSDEPARTEMENTET MAROKKO 2 2.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:5 UTENRIKSDEPARTEMENTET ARGENTINA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:50 UTENRIKSDEPARTEMENTET MEXICO 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:51 UTENRIKSDEPARTEMENTET MOZAMBIQUE 9 9.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:52 UTENRIKSDEPARTEMENTET NEDERLAND 6 6.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:53 UTENRIKSDEPARTEMENTET NEPAL 8 8.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:55 UTENRIKSDEPARTEMENTET NIGERIA 6 6.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:56 UTENRIKSDEPARTEMENTET PAKISTAN 12 12.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:57 UTENRIKSDEPARTEMENTET POLEN 5 5.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:58 UTENRIKSDEPARTEMENTET PORTUGAL 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:59 UTENRIKSDEPARTEMENTET ROMANIA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:6 UTENRIKSDEPARTEMENTET ASERBAJDSJAN 5 5.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:60 UTENRIKSDEPARTEMENTET RUSSLAND 33 33.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:61 UTENRIKSDEPARTEMENTET SAUDI-ARABIA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:62 UTENRIKSDEPARTEMENTET SERBIA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:63 UTENRIKSDEPARTEMENTET SINGAPORE 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:64 UTENRIKSDEPARTEMENTET SLOVAKIA 2 2.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:66 UTENRIKSDEPARTEMENTET SPANIA 7 7.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:67 UTENRIKSDEPARTEMENTET SRI LANKA 6 6.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:68 UTENRIKSDEPARTEMENTET STORBRITANNIA OG NORD-IRLAND 9 9.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:69 UTENRIKSDEPARTEMENTET SUDAN 6 6.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:7 UTENRIKSDEPARTEMENTET AUSTRALIA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:70 UTENRIKSDEPARTEMENTET SVEITS 15 15.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:71 UTENRIKSDEPARTEMENTET SVERIGE 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:72 UTENRIKSDEPARTEMENTET SYRIA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:73 UTENRIKSDEPARTEMENTET SØR-AFRIKA 11 11.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:74 UTENRIKSDEPARTEMENTET SØR-KOREA 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:75 UTENRIKSDEPARTEMENTET TANZANIA 9 9.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:76 UTENRIKSDEPARTEMENTET THAILAND 11 11.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:77 UTENRIKSDEPARTEMENTET TSJEKKIA 6 6.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:78 UTENRIKSDEPARTEMENTET TYRKIA 7 7.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:79 UTENRIKSDEPARTEMENTET TYSKLAND 8 8.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:8 UTENRIKSDEPARTEMENTET BANGLADESH 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:80 UTENRIKSDEPARTEMENTET UGANDA 10 10.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:81 UTENRIKSDEPARTEMENTET UKRAINA 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:82 UTENRIKSDEPARTEMENTET UNGARN 3 3.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:84 UTENRIKSDEPARTEMENTET VIETNAM 6 6.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:85 UTENRIKSDEPARTEMENTET ZAMBIA 5 5.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:86 UTENRIKSDEPARTEMENTET ZIMBABWE 4 4.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:87 UTENRIKSDEPARTEMENTET ØSTERRIKE 10 10.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:88 UTENRIKSDEPARTEMENTET GHANA 9 9.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:89 UTENRIKSDEPARTEMENTET SØR-SUDAN 8 8.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:9 UTENRIKSDEPARTEMENTET BELGIA 49 49.0
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN UTENRIKSTJENESTEN 1:3:90 UTENRIKSDEPARTEMENTET COLOMBIA 4 4.0