FORVALTNINGSDATABASEN

OSLO, OSLO

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i OSLO (OSLO)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 25548 23158 48706 24998 17123 42121 550 6035 6585
1981 25973 24094 50067 25362 17739 43101 611 6355 6966
1982 25613 23982 49595 24908 17457 42365 705 6525 7230
1983 25449 24160 49609 24692 17426 42118 757 6734 7491
1984 25302 24388 49690 24408 17577 41985 894 6811 7705
1985 24999 24202 49201 24050 17507 41557 949 6695 7644
1986 25142 24880 50022 24048 18283 42331 1094 6597 7691
1987 25161 25346 50507 24035 18989 43024 1126 6357 7483
1988 23230 24347 47577 21991 18301 40292 1239 6046 7285
1989 24104 24888 48992 22849 18975 41824 1255 5913 7168
1990 22571 24200 46771 21324 18172 39496 1247 6028 7275
1991 22184 24217 46401 21011 18115 39126 1173 6102 7275
1992 22013 24005 46018 20882 18186 39068 1131 5819 6950
1993 22465 24115 46580 21096 17831 38927 1369 6284 7653
1994 20836 21971 42807 19503 16176 35679 1333 5795 7128
1995 20525 22341 42866 18992 16372 35364 1533 5969 7502
1996 21152 22699 43851 19397 16697 36094 1755 6002 7757
1997 22253 23673 45926 20342 17338 37680 1911 6335 8246
1998 22650 24700 47350 20524 17639 38163 2126 7061 9187
1999 22563 23837 46400 20320 17500 37820 2243 6337 8580
2000 15868 19709 35577 14637 15055 29692 1231 4654 5885
2001 17299 20871 38170 15444 15453 30897 1855 5418 7273
2002 16341 17325 33666 14580 13322 27902 1761 4003 5764
2003 17619 18645 36264 15785 14340 30125 1834 4305 6139
2004 18464 19374 37838 16551 15096 31647 1913 4278 6191
2005 18146 19116 37262 16163 14702 30865 1983 4414 6397
2006 18038 19271 37309 16043 14951 30994 1995 4320 6315
2007 17682 19310 36992 15854 15237 31091 1828 4073 5901
2008 18128 20133 38261 16186 16113 32299 1942 4020 5962
2009 18531 21179 39710 16549 17209 33758 1982 3970 5952
2010 19262 21873 41135 17172 17942 35114 2090 3931 6021
2011 19552 22111 41663 17383 18038 35421 2169 4073 6242
2012 19879 22357 42236 17644 18199 35843 2235 4158 6393
2013 19896 22880 42776 17672 18736 36408 2224 4144 6368
2014 20324 23719 44043 17960 19563 37523 2364 4156 6520
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i OSLO (OSLO)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 25289.5 20607.2 45896.7 25012.0 17124.7 42136.7 277.4 3482.6 3760.0
1981 25696.8 21400.5 47097.3 25376.0 17740.6 43116.6 320.9 3659.9 3980.8
1982 25268.4 21238.3 46506.7 24915.4 17458.3 42373.7 353.0 3780.0 4133.0
1983 25080.3 21348.1 46428.4 24702.2 17427.6 42129.8 378.1 3920.5 4298.6
1984 24798.1 21532.1 46330.3 24416.8 17578.6 41995.4 381.3 3953.5 4334.8
1985 24476.1 21398.0 45874.1 24057.4 17507.4 41564.8 418.7 3890.6 4309.3
1986 24537.4 22123.1 46660.6 24060.3 18283.3 42343.7 477.1 3839.8 4316.9
1987 24556.3 22802.1 47358.4 24043.6 18989.6 43033.1 512.7 3812.5 4325.3
1988 22528.0 21906.8 44434.9 21993.2 18301.7 40294.9 534.8 3605.1 4139.9
1989 23395.6 22511.2 45906.8 22856.6 18979.4 41836.0 539.0 3531.8 4070.8
1990 21870.7 21858.2 43728.9 21326.9 18172.7 39499.6 543.8 3685.6 4229.4
1991 21542.7 21891.8 43434.5 21022.2 18119.1 39141.4 520.5 3772.7 4293.2
1992 21400.8 21814.4 43215.2 20889.7 18189.8 39079.5 511.1 3624.7 4135.7
1993 21721.9 21701.8 43423.6 21099.3 17833.0 38932.3 622.6 3868.8 4491.4
1994 20132.8 19800.2 39933.0 19505.3 16178.3 35683.6 627.5 3621.9 4249.5
1995 19722.2 20108.2 39830.3 18993.6 16373.7 35367.3 728.6 3734.4 4463.0
1996 20208.1 20434.0 40642.1 19397.0 16697.0 36094.0 811.1 3737.0 4548.1
1997 21223.5 21293.2 42516.6 20342.0 17338.0 37680.0 881.5 3955.2 4836.6
1998 21518.8 21978.6 43497.4 20524.0 17639.0 38163.0 994.8 4339.6 5334.4
1999 21427.1 21536.0 42963.1 20320.0 17500.0 37820.0 1107.1 4036.0 5143.1
2000 15243.4 18067.4 33310.8 14637.0 15055.0 29692.0 606.4 3012.4 3618.8
2001 16278.6 18884.8 35163.4 15444.0 15453.0 30897.0 834.6 3431.8 4266.4
2002 15347.4 15911.4 31258.8 14580.0 13322.0 27902.0 767.4 2589.4 3356.8
2003 16581.5 17132.0 33713.5 15785.0 14340.0 30125.0 796.5 2792.0 3588.5
2004 17388.2 17871.6 35259.7 16551.0 15096.0 31647.0 837.2 2775.6 3612.7
2005 17005.8 17525.0 34530.8 16163.0 14702.0 30865.0 842.8 2823.0 3665.8
2006 16904.8 17730.2 34635.0 16043.0 14951.0 30994.0 861.8 2779.2 3641.0
2007 16621.4 17854.5 34476.0 15854.0 15237.0 31091.0 767.5 2617.5 3385.0
2008 17008.6 18657.7 35666.3 16186.0 16113.0 32299.0 822.6 2544.7 3367.3
2009 17409.5 19707.7 37117.2 16549.0 17209.0 33758.0 860.5 2498.7 3359.2
2010 18085.2 20397.1 38482.3 17172.0 17942.0 35114.0 913.2 2455.1 3368.3
2011 18338.3 20636.6 38974.9 17383.0 18038.0 35421.0 955.3 2598.6 3553.9
2012 18606.9 20802.5 39409.4 17644.0 18199.0 35843.0 962.9 2603.5 3566.4
2013 18641.2 21262.5 39903.6 17672.0 18736.0 36408.0 969.2 2526.5 3495.6
2014 18950.7 22081.0 41031.6 17960.0 19563.0 37523.0 990.7 2518.0 3508.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i OSLO (OSLO)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 48706 27.7 45896.7 27.7
1981 50067 27.3 47097.3 27.4
1982 49595 26.9 46506.7 27.1
1983 49609 26.6 46428.4 26.9
1984 49690 27.0 46330.3 27.3
1985 49201 26.8 45874.1 27.2
1986 50022 26.9 46660.6 27.3
1987 50507 26.9 47358.4 27.4
1988 47577 25.9 44434.9 26.3
1989 48992 26.4 45906.8 27.0
1990 46771 25.2 43728.9 25.7
1991 46401 25.2 43434.5 25.9
1992 46018 25.3 43215.2 26.0
1993 46580 25.1 43423.6 25.9
1994 42807 25.3 39933.0 26.0
1995 42866 25.3 39830.3 25.9
1996 43851 25.9 40642.1 26.4
1997 45926 27.3 42516.6 27.7
1998 47350 28.0 43497.4 28.3
1999 46400 27.6 42963.1 28.0
2000 35577 26.6 8.7 33310.8 26.7
2001 38170 28.3 9.4 35163.4 28.1
2002 33666 26.0 8.5 31258.8 26.1
2003 36264 29.1 9.5 33713.5 29.2
2004 37838 29.0 9.9 35259.7 29.3
2005 37262 28.8 9.5 34530.8 29.1
2006 37309 29.0 9.2 34635.0 29.2
2007 36992 28.2 8.8 34476.0 28.5
2008 38261 28.2 8.9 35666.3 28.6
2009 39710 28.4 9.4 37117.2 28.7
2010 41135 28.5 9.7 38482.3 28.8
2011 41663 28.6 9.6 38974.9 29.0
2012 42236 28.7 9.6 39409.4 29.1
2013 42776 28.7 9.5 39903.6 29.0
2014 44043 29.0 9.6 41031.6 29.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i OSLO (OSLO), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4263 4082.8
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 12155 10246.7
KULTURDEPARTEMENTET 1287 1201.4
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 921 886.0
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2802 2626.2
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2281 2207.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7515 7355.3
UTENRIKSDEPARTEMENTET 1089 1068.8
FINANSDEPARTEMENTET 3680 3552.2
DOMSTOLENE I NORGE 293 280.4
FORSVARSDEPARTEMENTET 1001 978.2
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 746 723.7
HUSBANKEN 53 51.4
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2983 2909.6
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 784 753.7
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 870 824.0
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 635 618.7
STATSMINISTERENS KONTOR 128 124.9
RIKSREVISJONEN 494 479.6
STORTINGET 63 60.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i OSLO (OSLO), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 204 196.4
ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 750 719.2
ARBEIDSRETTEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDSTILSYNET OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 82 78.3
ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 164 126.1
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 184 176.1
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 178 172.8
BARNEOMBUDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 17 16.2
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 180 175.2
BIOTEKNOLOGINEMNDA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 7 6.8
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 28 21.8
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 35 34.3
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 131 125.7
DATATILSYNET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 40 39.3
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.8
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 703 683.9
DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR KULTURDEPARTEMENTET 10 7.3
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 71 69.2
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 170 163.0
DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 100 99.5
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 16.5
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID UTENRIKSDEPARTEMENTET 233 229.7
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 132 130.1
FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET 303 297.1
FINANSTILSYNET FINANSDEPARTEMENTET 277 270.3
FINNMARKSKOMMISJONEN DOMSTOLENE I NORGE 1 1.0
FOLKEHELSEINSTITUTTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 801 757.0
FORBRUKEROMBUDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 26 25.8
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 64 63.1
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.6
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 611 596.5
FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARSDEPARTEMENTET 390 381.7
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND KULTURDEPARTEMENTET 56 54.0
FREDSKORPSET UTENRIKSDEPARTEMENTET 34 32.5
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 284 266.8
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 26 25.4
GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 79 75.8
GENERALADVOKATEMBETET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.4
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 4.0
HELSEDIREKTORATET SENTRALT HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 707 670.8
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 207 200.3
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 168 149.4
HUSBANKEN HUSBANKEN 53 51.4
HUSLEIETVISTUTVALGET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 20 19.6
HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1745 1578.6
HØYESTERETT DOMSTOLENE I NORGE 42 41.2
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 146 139.1
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1471 1441.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 390 382.1
KIRKERÅDET KULTURDEPARTEMENTET 62 57.9
KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2 1.9
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 4.0
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 244 234.6
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.2
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 408 393.9
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 21.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 992 970.3
KRIPOS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 494 484.9
KULTURDEPARTEMENTET KULTURDEPARTEMENTET 148 142.5
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 313 299.9
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 244 186.4
KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO KULTURDEPARTEMENTET 19 18.5
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 13.0
LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 47 44.2
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 148 144.6
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 58 56.1
LUFTFARTSTILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 11.4
MATTILSYNET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 150 144.3
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 65 61.9
METEOROLOGISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 248 234.2
MILJØDIREKTORATET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 376 360.9
NAMSFOGDEN I OSLO JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 124 121.7
NASJONALBIBLIOTEKET KULTURDEPARTEMENTET 203 185.0
NASJONALT ID-SENTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 35 33.6
NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 196 164.6
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 76 75.3
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 121 109.7
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 419 391.5
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 341 323.9
NAV IKT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 353 348.8
NAV INTERNASJONALT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 194 188.2
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 25.2
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 108 103.6
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 140 134.8
NAV OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 810 774.6
NAV PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 118 113.3
NORGES IDRETTSHØGSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 255 211.8
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 421 385.6
NORGES MUSIKKHØGSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 299 186.9
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 478 464.3
NORSK FILMINSTITUTT KULTURDEPARTEMENTET 101 92.3
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 55 46.3
NORSK KULTURRÅD KULTURDEPARTEMENTET 129 125.4
NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT KULTURDEPARTEMENTET 11 8.9
NORSK LYD OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET 54 49.0
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 159 147.0
NORSK ROMSENTER NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 38 36.9
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 78 63.2
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 332 325.7
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 157 154.4
OLJESKATTEKONTORET FINANSDEPARTEMENTET 46 45.4
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 152 138.1
OSLO POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2599 2551.8
PASIENTSKADENEMNDA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 62 58.8
PATENTSTYRET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 264 253.7
PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 26 25.0
POLITIDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 199 196.8
POLITIETS FELLESTJENESTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 241 238.4
POLITIETS UTLENDINGSENHET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 477 472.5
POLITIHØGSKOLEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 243 236.2
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 634 610.8
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 20 19.0
REGJERINGSADVOKATEN STATSMINISTERENS KONTOR 54 51.9
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 77 75.5
RIKSANTIKVAREN KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 164 158.3
RIKSKONSERTENE KULTURDEPARTEMENTET 61 59.5
RIKSMEKLEREN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 494 479.6
RIKSTEATRET KULTURDEPARTEMENTET 34 33.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 175 171.3
SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET FORBRUKERTVISTUTVALGET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 9 8.2
SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 26 22.7
SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN STORTINGET 55 52.9
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 9 8.6
SKATTEDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 291 285.7
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 556 543.5
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 50 47.8
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 661 635.4
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
SPRÅKRÅDET KULTURDEPARTEMENTET 35 32.0
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 113 104.7
STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 51 49.5
STATENS HELSEPERSONELLNEMND HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 7 6.8
STATENS HELSETILSYN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 114 104.7
STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 47 40.1
STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 45 43.2
STATENS JERNBANETILSYN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 50 48.8
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 23 23.0
STATENS LANDBRUKSFORVALTNING LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 193 188.5
STATENS LEGEMIDDELVERK HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 252 241.8
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 193 187.3
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 391 384.3
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 57 56.0
STATISTISK SENTRALBYRÅ FINANSDEPARTEMENTET 573 528.5
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 317 292.8
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 562 548.6
STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 74 73.0
STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET STORTINGET 8 7.8
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 203 194.1
TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 323 316.2
TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS FINANSDEPARTEMENTET 468 452.1
TRYGDERETTEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 63 58.3
UNIVERSITETET I OSLO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 7340 5977.7
UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 22 20.4
UTDANNINGSDIREKTORATET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 286 276.9
UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSDEPARTEMENTET 822 806.6
UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 910 874.8
UTLENDINGSNEMNDA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 357 348.0
VEGDIREKTORATET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 626 610.7
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 259 238.3
VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 20 19.6
VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 106 99.5
ØKOKRIM JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 146 141.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i OSLO (OSLO), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:1 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 204 196.4
90:2:1:2 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD SANNERGATA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 384 367.3
90:2:1:3 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD ØKERNVEIEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 366 351.9
90:3:1 ARBEIDSRETTEN ARBEIDSRETTEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
90:4:2:3:1 ARBEIDSTILSYNET OSLO ARBEIDSTILSYNET OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 82 78.3
42:8:22:25:1 ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 164 126.1
89:11:1 ARKIVVERKET RIKSARKIVET KULTURDEPARTEMENTET 167 160.3
89:11:7 ARKIVVERKET STATSARKIVET I OSLO KULTURDEPARTEMENTET 17 15.8
83:1 BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 178 172.8
83:4:1 BARNEOMBUDET BARNEOMBUDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 17 16.2
83:6:1:1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 180 175.2
39:16:1 BIOTEKNOLOGINEMNDA BIOTEKNOLOGINEMNDA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 7 6.8
89:51:13:2 BISPEDØMMEKONTOR OSLO BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 28 21.8
83:6:1:2:2 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD PILESTREDET OSLO BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 22 21.3
83:6:1:2:3 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD STENSBERGGATA OSLO BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 13 13.0
83:6:2:1:1 BUFETAT ØST BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR OSLO BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 99 96.4
83:6:2:1:6 BUFETAT ØST BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET ENHERHAUGEN BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 14.6
83:6:2:1:9 BUFETAT ØST BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET HOMANSBYEN BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 14.7
59:16:1 DATATILSYNET DATATILSYNET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 40 39.3
42:18:1 DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.8
59:17:2 DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) AVD OSLO KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 703 683.9
89:42:1 DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR KULTURDEPARTEMENTET 10 7.3
59:4:1 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET AVD OSLO KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 71 69.2
59:18:2 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT AVD OSLO KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 170 163.0
4:2:1 DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 100 99.5
4:11:1:6 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0
4:11:2:17 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) OSLO OG AKERSHUS SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 16.5
1:4:1 DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID NORAD UTENRIKSDEPARTEMENTET 233 229.7
16:8:1 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD SENTRALENHETEN FINANSDEPARTEMENTET 132 130.1
16:1 FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET 303 297.1
16:2:1 FINANSTILSYNET FINANSTILSYNET FINANSDEPARTEMENTET 277 270.3
50:3:2 FINNMARKSKOMMISJONEN FINNMARKSKOMMISJONEN OSLO DOMSTOLENE I NORGE 1 1.0
39:6:1 FOLKEHELSEINSTITUTTET FOLKEHELSEINSTITUTTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 592 556.0
39:6:3 FOLKEHELSEINSTITUTTET FOLKEHELSEINSTITUTTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 209 201.0
83:7:1 FORBRUKEROMBUDET FORBRUKEROMBUDET OSLO BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 26 25.8
83:3:1 FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 52 51.2
83:3:10 FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET OSLO BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 11.9
42:9:1 FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.6
17:8:1 FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 610 595.5
17:8:7 FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE OSLO FORSVARSDEPARTEMENTET 1 1.0
17:1 FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARSDEPARTEMENTET 390 381.7
89:43:1 FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND KULTURDEPARTEMENTET 56 54.0
1:6:1 FREDSKORPSET FREDSKORPSET UTENRIKSDEPARTEMENTET 34 32.5
59:15:2:1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 284 266.8
83:2:3 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER OSLO OG AKERSHUS BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 9.4
83:2:1 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 16.0
35:3:1 GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 79 75.8
4:3:6:1 GENERALADVOKATEMBETET GENERALADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.4
4:3:6:3 GENERALADVOKATEMBETET KRIGSADVOKATENE I SØR-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
39:2:2:2 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I AKERSHUS HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 4.0
39:2:1:1 HELSEDIREKTORATET SENTRALT HELSEDIREKTORATET AVD GIFTINFORMASJONEN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 26 22.8
39:2:1:7 HELSEDIREKTORATET SENTRALT HELSEDIREKTORATET AVD OSLO P28 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 83 79.8
39:2:1:8 HELSEDIREKTORATET SENTRALT HELSEDIREKTORATET AVD UNIVERSITETSGATA U7 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 69 68.5
39:2:1:3 HELSEDIREKTORATET SENTRALT HELSEDIREKTORATET HOVEDKONTOR OSLO U2 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 529 499.7
39:1 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 207 200.3
39:23:18 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN OSLO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 168 149.4
52:8 HUSBANKEN HUSBANKEN REGION ØST HUSBANKEN 53 51.4
59:2:1 HUSLEIETVISTUTVALGET HUSLEIETVISTUTVALGET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 20 19.6
42:8:22:2:7 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HIOA) SENTER FOR OPPDRAGSFORSKNING ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTET (AFI) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 38 33.2
42:8:22:2:8 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HIOA) SENTER FOR OPPDRAGSFORSKNING NOVA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 88 77.4
42:8:22:2:1 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED PILESTREDET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1619 1468.0
50:4:1 HØYESTERETT HØYESTERETT DOMSTOLENE I NORGE 42 41.2
83:5:1 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET HOVEDKONTOR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 146 139.1
13:8:16 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ALNABRU INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 40 38.2
13:8:17 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ALNABRU TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 23 22.8
13:8:42 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ENERGI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 68 66.8
13:8:14 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET GREFSEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 7.8
13:8:9 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET NORSK JERNBANESKOLE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 40 39.1
13:8:104 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET OSLO INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 677 665.1
13:8:7 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET OSLO TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 615 601.9
4:1 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 390 382.1
89:45:1 KIRKERÅDET KIRKERÅDET KULTURDEPARTEMENTET 62 57.9
39:20:1 KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2 1.9
35:11:1 KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR KLAGENEMNDA FOR INDUSTRILLLE RETTAR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 4.0
34:1 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 244 234.6
4:14:1 KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.2
59:1 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 408 393.9
4:3:1:1 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDENE SEKRETARIATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 13.0
4:3:1:11 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I OSLO OG AKERSHUS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.6
4:5:8:1:4 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET ARUPSGATE OVERGANGSBOLIG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 13.4
4:5:8:1:5 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET BREDTVEIT FENGSEL FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 72 71.2
4:5:8:1:6 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET BREDTVEIT FENGSEL FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT AVD ØSTENSJØ JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 14.8
4:5:8:1:20 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET KRIMINALOMSORGEN REGION ØST AVD ADMINISTRASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 37 36.1
4:5:1:3 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER KRUS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 412 410.6
4:5:8:1:21 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET OSLO FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 363 350.0
4:5:8:1:22 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET OSLO FRIOMSORGSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 63 60.2
4:5:8:1:24 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET SANDAKER OVERGANGSBOLIG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 13.1
4:5:8:1:26 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET SENTER FOR NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL I OSLO JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:5:1 KRIPOS KRIPOS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 494 484.9
89:1:1 KULTURDEPARTEMENTET KULTURDEPARTEMENTET KULTURDEPARTEMENTET 148 142.5
42:1 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 313 299.9
42:8:22:27:3 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO KUNSTHØGSKOLEN I OSLO AVD FOR BALLETT, OPERA OG TEATER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 244 186.4
89:30:1 KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO KUNST I OFFENTLIG ROM KULTURDEPARTEMENTET 19 18.5
13:14:1:4 KYSTVERKET KYSTVERKET OSLO ENHET FOR SJØTRANSPORT OG HAVNER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
13:14:2:13 KYSTVERKET SØRØST OSLO LOSSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 13.0
50:7:2 LAGMANNSRETTENE BORGARTING LAGMANNSRETT DOMSTOLENE I NORGE 47 44.2
11:1 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 148 144.6
83:8:1 LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
83:9:1 LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 58 56.1
13:10:1 LUFTFARTSTILSYNET LUFTFARTSTILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 11.4
11:5:1 MATTILSYNET MATTILSYNET HOVEDKONTORET DIREKTØREN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 150 144.3
11:5:2:1:4 MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR OSLO LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 60 57.4
11:5:2:1:5 MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR OSLO FILIAL GRENSEKONTROLLEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2 2.0
11:5:2:1:6 MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR OSLO FILIAL KJØTTKONTROLLEN FURUSET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 2.5
42:10:1 METEOROLOGISK INSTITUTT METEOROLOGISK INSTITUTT AVD BLINDERN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 248 234.2
34:2:2 MILJØDIREKTORATET MILJØDIREKTORATET OSLO KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 376 360.9
4:7:9:1 NAMSFOGDEN I OSLO NAMSFOGDEN I OSLO JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 124 121.7
89:33:1 NASJONALBIBLIOTEKET NASJONALBIBLIOTEKET AVD OSLO KULTURDEPARTEMENTET 203 185.0
4:7:11:11 NASJONALT ID-SENTER NASJONALT IDENTITETS- OG DOKUMENTASJONSSENTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 35 33.6
39:7:2 NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN KUNNSKAPSSENTERET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 196 164.6
42:11:1 NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 76 75.3
90:2:2:2:1 NAV AKERSHUS NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 46 42.5
90:2:2:2:2 NAV AKERSHUS NAV ARBEIDSLIVSSENTER AKERHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 63 55.2
90:2:2:2:3 NAV AKERSHUS NAV ARBEIDSRÅDGIVNINGSKONTOR AKERHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 12.0
90:2:13:21 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING OSLO ARBEID OG AKTIVITET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 132 123.2
90:2:13:22 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING OSLO FAMILIE OG OMSORG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 199 183.9
90:2:13:1 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING STYRINGSENHET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 19.0
90:2:13:40 NAV FORVALTNING NAV SENTRAL YTELSESFORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 69 65.3
90:2:6:10 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL OSLO OG AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 277 264.6
90:2:6:19 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 10.1
90:2:6:22 NAV HJELPEMIDLER NAV KOMPETANSESENTER OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 52 49.2
90:2:3:5 NAV IKT NAV IKT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 353 348.8
90:2:7:2 NAV INTERNASJONALT NAV INTERNASJONALT OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 194 188.2
90:2:8:4 NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN NAV KLAGEINSTANS OSLO OG AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 25.2
90:2:9:15 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER OSLO OG AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 108 103.6
90:2:10:11 NAV KONTROLL NAV KONTROLL STYRINGSENHETEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 13.4
90:2:10:6 NAV KONTROLL NAV KONTROLL ØST ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 65 60.8
90:2:10:8 NAV KONTROLL NAV LØNNSGARANTI OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 25 25.0
90:2:10:1 NAV KONTROLL NAV REGISTERKONTROLL OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 15.8
90:2:10:12 NAV KONTROLL NAV SENTRALT YRKESSYKDOMSKONTOR, VENTELØNN OG HELSEOPPGJØR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 20 19.8
90:2:2:3:1 NAV OSLO NAV ALNA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 61 58.1
90:2:2:3:2 NAV OSLO NAV ARBEIDSLIVSSENTER OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 65 62.8
90:2:2:3:3 NAV OSLO NAV ARBEIDSRÅDGIVNING OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 28.1
90:2:2:3:4 NAV OSLO NAV BJERKE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 36 35.1
90:2:2:3:8 NAV OSLO NAV FROGNER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 46 43.0
90:2:2:3:9 NAV OSLO NAV GAMLE OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 61 58.2
90:2:2:3:10 NAV OSLO NAV GRORUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 31.3
90:2:2:3:11 NAV OSLO NAV GRUNERLØKKA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 48 47.3
90:2:2:3:12 NAV OSLO NAV INTRO OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 17.5
90:2:2:3:13 NAV OSLO NAV NORDRE AKER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 33 32.2
90:2:2:3:14 NAV OSLO NAV NORDSTRAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 38 35.9
90:2:2:3:17 NAV OSLO NAV OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 84 77.9
90:2:2:3:19 NAV OSLO NAV SAGENE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 47 46.1
90:2:2:3:20 NAV OSLO NAV ST. HANSHAUGEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 34 32.7
90:2:2:3:21 NAV OSLO NAV STOVNER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 36 35.7
90:2:2:3:22 NAV OSLO NAV SØNDRE NORDSTRAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 51 48.6
90:2:2:3:23 NAV OSLO NAV ULLERN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 20 18.3
90:2:2:3:24 NAV OSLO NAV VESTRE AKER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 28 27.5
90:2:2:3:25 NAV OSLO NAV ØSTENSJØ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 40 38.4
90:2:11:3 NAV PENSJON NAV PENSJON OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 109 105.6
90:2:11:2 NAV PENSJON NAV PENSJON STYRINGSENHET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.7
42:8:22:29:1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 255 211.8
42:8:2:5:4 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ADAMSTUEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 421 385.6
42:8:22:30:1 NORGES MUSIKKHØGSKOLE NORGES MUSIKKHØGSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 299 186.9
26:2:1 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 478 464.3
89:12:1 NORSK FILMINSTITUTT NORSK FILMINSTITUTT KULTURDEPARTEMENTET 101 92.3
11:7:1 NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORKSNING (NILF) AVD HOVEDKONTOR OSLO LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 55 46.3
89:34:1 NORSK KULTURRÅD NORSK KULTURRÅD KULTURDEPARTEMENTET 129 125.4
89:28:1 NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT KULTURDEPARTEMENTET 11 8.9
89:35:1 NORSK LYD OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK NORSK LYD OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET 54 49.0
39:3:1 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING NORSK PASIENTSKADEERSTATNING HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 159 147.0
35:7:1 NORSK ROMSENTER NORSK ROMSENTER NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 38 36.9
42:13:1 NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 78 63.2
35:1 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 332 325.7
26:1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 157 154.4
16:3:7:1 OLJESKATTEKONTORET OLJESKATTEKONTORET FINANSDEPARTEMENTET 46 45.4
89:51:2:4 OSLO BISPEDØMME DØVEPROSTIET OSLO KULTURDEPARTEMENTET 9 8.7
89:51:2:9 OSLO BISPEDØMME NORDRE AKER PROSTI KULTURDEPARTEMENTET 16 15.5
89:51:2:10 OSLO BISPEDØMME OSLO BDR STIFTSPRESTER KULTURDEPARTEMENTET 13 11.8
89:51:2:11 OSLO BISPEDØMME OSLO DOMPROSTI KULTURDEPARTEMENTET 26 23.9
89:51:2:12 OSLO BISPEDØMME SØNDRE AKER PROSTI KULTURDEPARTEMENTET 29 26.2
89:51:2:13 OSLO BISPEDØMME VESTRE AKER PROSTI KULTURDEPARTEMENTET 31 28.6
89:51:2:14 OSLO BISPEDØMME ØSTRE AKER PROSTI KULTURDEPARTEMENTET 28 23.5
4:7:15:3:1 OSLO POLITIDISTRIKT GRØNLAND POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 333 329.8
4:7:15:3:2 OSLO POLITIDISTRIKT HAVNEPOLITIET SKUR 30 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 12.0
4:7:15:3:3 OSLO POLITIDISTRIKT HUNDETJENESTEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 49 48.8
4:7:15:3:4 OSLO POLITIDISTRIKT MAJORSTUA POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 179 176.7
4:7:15:3:5 OSLO POLITIDISTRIKT MANGLERUD POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 134 132.4
4:7:15:3:6 OSLO POLITIDISTRIKT OSLO POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1457 1423.7
4:7:15:3:8 OSLO POLITIDISTRIKT OSLO POLITIDISTRIKT PERSONALBARNEHAGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
4:7:15:3:7 OSLO POLITIDISTRIKT OSLO POLITIKAMMER BILVERKSTEDET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0
4:7:15:3:9 OSLO POLITIDISTRIKT SENTRUM POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 266 261.1
4:7:15:3:10 OSLO POLITIDISTRIKT STOVNER POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 150 148.3
39:9:1 PASIENTSKADENEMNDA PASIENTSKADENEMNDA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 62 58.8
35:8:1 PATENTSTYRET STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 264 253.7
90:5:1 PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 26 25.0
4:7:1:1 POLITIDIREKTORATET POLITIDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 199 196.8
4:7:3:5 POLITIETS FELLESTJENESTER POLITIETS FELLESTJENESTER MAJORSTUA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 241 238.4
4:7:7:1 POLITIETS UTLENDINGSENHET POLITIETS UTLENDINGSENHET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 477 472.5
4:7:14:1 POLITIHØGSKOLEN POLITIHØGSKOLEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 243 236.2
13:9:2:1:1 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST AVD OSLO SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 450 434.2
13:9:2:1:14 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST LABORATORIET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 21 19.5
13:9:2:1:22 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST RISLØKKA TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 107 101.4
13:9:2:1:25 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST VEGTRAFIKKSENTRALEN ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 56 55.6
35:9:2 REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND BRØNNØYSUNDREGISTRENE OSLOKONTORET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 20 19.0
0:2:1 REGJERINGSADVOKATEN REGJERINGSADVOKATEN STATSMINISTERENS KONTOR 54 51.9
4:3:5:1 RIKSADVOKATEN DET NASJONALE STATSADVOKATEMBETET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
4:3:5:4 RIKSADVOKATEN OSLO STATSADVOKATEMBETER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 53 51.5
4:3:5:5 RIKSADVOKATEN RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 17.0
34:5:1 RIKSANTIKVAREN RIKSANTIKVAREN KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 164 158.3
89:36:1 RIKSKONSERTENE RIKSKONSERTENE KULTURDEPARTEMENTET 61 59.5
90:7:1 RIKSMEKLEREN RIKSMEKLEREN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
61:1 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 494 479.6
89:37:1 RIKSTEATRET RIKSTEATRET KULTURDEPARTEMENTET 34 33.0
13:1 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 175 171.3
83:10:1 SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET FORBRUKERTVISTUTVALGET SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET FORBRUKERTVISTUTVALGET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 9 8.2
42:14:1 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN SENTER FOR IKT I UTDANNIGEN AVD OSLO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 26 22.7
71:1:1 SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN STORTINGET 55 52.9
35:10:11 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON OSLO NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 9 8.6
16:3:1:1 SKATTEDIREKTORATET SKATTEDIREKTORATET AVD OSLO FINANSDEPARTEMENTET 291 285.7
16:3:8:31 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD OSLO FINANSDEPARTEMENTET 522 509.9
16:3:8:32 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD OSLO - SCHWEIGAARDS GATE FINANSDEPARTEMENTET 20 20.0
16:3:8:50 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD OSLO - SVEN OFTEDALS VEI FINANSDEPARTEMENTET 14 13.6
16:3:9:20 SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN ØST AVD OSLO FINANSDEPARTEMENTET 50 47.8
16:3:2:21 SKATT ØST SKATT ØST AVD OSLO FINANSDEPARTEMENTET 661 635.4
4:6:4 SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER REGION ØST-NORGE OSLO JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
89:38:1 SPRÅKRÅDET SPRÅKRÅDET KULTURDEPARTEMENTET 35 32.0
90:8:1 STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT FORSKNINGSINSTITUTT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 113 104.7
39:21:1 STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 51 49.5
39:18:1 STATENS HELSEPERSONELLNEMND STATENS HELSEPERSONELLNEMND HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 7 6.8
39:4:1 STATENS HELSETILSYN STATENS HELSETILSYN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 114 104.7
83:11:1 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 47 40.1
39:19:1 STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 45 43.2
13:13:1 STATENS JERNBANETILSYN STATENS JERNBANETILSYN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 50 48.8
59:21:7 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK OSLO KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 23 23.0
11:10:1 STATENS LANDBRUKSFORVALTNING STATENS LANDBRUKSFORVALTNING LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 193 188.5
39:12:1 STATENS LEGEMIDDELVERK STATENS LEGEMIDDELVERK HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 252 241.8
42:16:2 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING OSLO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 193 187.3
90:9:1 STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 391 384.3
4:3:2:1 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING STATENS SIVILRETTSFORVALTNING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 57 56.0
16:7:1 STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD OSLO FINANSDEPARTEMENTET 573 528.5
42:2:12:2 STATPED STATPED HOVEDKONTOR KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 35 34.8
42:2:12:22 STATPED STATPED OSLO AVD BREDTVETVEIEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 79 72.6
42:2:12:23 STATPED STATPED OSLO AVD GAMLE HOVSETERVEI KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 96 85.7
42:2:12:24 STATPED STATPED OSLO AVD SKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 35 32.5
42:2:12:25 STATPED STATPED OSLO REGION SØRØST KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 72 67.2
59:22:1 STATSBYGG STATSBYGG HOVEDKONTOR KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 422 410.4
59:22:82 STATSBYGG STATSBYGG ØST OSLO ADMINISTRASJON KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 43 42.4
59:22:83 STATSBYGG STATSBYGG ØST OSLO DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 97 95.8
0:1 STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 74 73.0
71:2:1 STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET STORTINGET 8 7.8
50:8:44 TINGRETTENE OSLO BYFOGDEMBETE DOMSTOLENE I NORGE 45 44.1
50:8:45 TINGRETTENE OSLO TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 158 150.0
16:5:1:1 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 323 316.2
16:5:2:2:2 TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS OSLO FINANSDEPARTEMENTET 468 452.1
90:10:1 TRYGDERETTEN TRYGDERETTEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 63 58.3
42:8:2:2:2 UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 7340 5977.7
42:8:3:1 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 22 20.4
42:2:1:2 UTDANNINGSDIREKTORATET UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR OSLO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 286 276.9
1:1 UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSDEPARTEMENTET 822 806.6
4:18:1 UTLENDINGSDIREKTORATET UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 910 874.8
4:19:1 UTLENDINGSNEMNDA UTLENDINGSNEMNDA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 357 348.0
13:9:1:2 VEGDIREKTORATET STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 626 610.7
11:11:3 VETERINÆRINSTITUTTET VETERINÆRINSTITUTTET OSLO LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 259 238.3
39:24:1 VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 20 19.6
42:17:1 VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 106 99.5
4:7:6:1 ØKOKRIM ØKOKRIM JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 146 141.4