FORVALTNINGSDATABASEN

OSLO

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i OSLO
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 25548 23158 48706 24998 17123 42121 550 6035 6585
1981 25973 24094 50067 25362 17739 43101 611 6355 6966
1982 25613 23982 49595 24908 17457 42365 705 6525 7230
1983 25449 24160 49609 24692 17426 42118 757 6734 7491
1984 25302 24388 49690 24408 17577 41985 894 6811 7705
1985 24999 24202 49201 24050 17507 41557 949 6695 7644
1986 25142 24880 50022 24048 18283 42331 1094 6597 7691
1987 25161 25346 50507 24035 18989 43024 1126 6357 7483
1988 23230 24347 47577 21991 18301 40292 1239 6046 7285
1989 24104 24888 48992 22849 18975 41824 1255 5913 7168
1990 22571 24200 46771 21324 18172 39496 1247 6028 7275
1991 22184 24217 46401 21011 18115 39126 1173 6102 7275
1992 22013 24005 46018 20882 18186 39068 1131 5819 6950
1993 22465 24115 46580 21096 17831 38927 1369 6284 7653
1994 20836 21971 42807 19503 16176 35679 1333 5795 7128
1995 20525 22341 42866 18992 16372 35364 1533 5969 7502
1996 21152 22699 43851 19397 16697 36094 1755 6002 7757
1997 22253 23673 45926 20342 17338 37680 1911 6335 8246
1998 22650 24700 47350 20524 17639 38163 2126 7061 9187
1999 22563 23837 46400 20320 17500 37820 2243 6337 8580
2000 15868 19709 35577 14637 15055 29692 1231 4654 5885
2001 17299 20871 38170 15444 15453 30897 1855 5418 7273
2002 16341 17325 33666 14580 13322 27902 1761 4003 5764
2003 17619 18645 36264 15785 14340 30125 1834 4305 6139
2004 18464 19374 37838 16551 15096 31647 1913 4278 6191
2005 18146 19116 37262 16163 14702 30865 1983 4414 6397
2006 18038 19271 37309 16043 14951 30994 1995 4320 6315
2007 17682 19310 36992 15854 15237 31091 1828 4073 5901
2008 18128 20133 38261 16186 16113 32299 1942 4020 5962
2009 18531 21179 39710 16549 17209 33758 1982 3970 5952
2010 19262 21873 41135 17172 17942 35114 2090 3931 6021
2011 19552 22111 41663 17383 18038 35421 2169 4073 6242
2012 19879 22357 42236 17644 18199 35843 2235 4158 6393
2013 19896 22880 42776 17672 18736 36408 2224 4144 6368
2014 20324 23719 44043 17960 19563 37523 2364 4156 6520
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i OSLO
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 25289.5 20607.2 45896.7 25012.0 17124.7 42136.7 277.4 3482.6 3760.0
1981 25696.8 21400.5 47097.3 25376.0 17740.6 43116.6 320.9 3659.9 3980.8
1982 25268.4 21238.3 46506.7 24915.4 17458.3 42373.7 353.0 3780.0 4133.0
1983 25080.3 21348.1 46428.4 24702.2 17427.6 42129.8 378.1 3920.5 4298.6
1984 24798.1 21532.1 46330.3 24416.8 17578.6 41995.4 381.3 3953.5 4334.8
1985 24476.1 21398.0 45874.1 24057.4 17507.4 41564.8 418.7 3890.6 4309.3
1986 24537.4 22123.1 46660.6 24060.3 18283.3 42343.7 477.1 3839.8 4316.9
1987 24556.3 22802.1 47358.4 24043.6 18989.6 43033.1 512.7 3812.5 4325.3
1988 22528.0 21906.8 44434.9 21993.2 18301.7 40294.9 534.8 3605.1 4139.9
1989 23395.6 22511.2 45906.8 22856.6 18979.4 41836.0 539.0 3531.8 4070.8
1990 21870.7 21858.2 43728.9 21326.9 18172.7 39499.6 543.8 3685.6 4229.4
1991 21542.7 21891.8 43434.5 21022.2 18119.1 39141.4 520.5 3772.7 4293.2
1992 21400.8 21814.4 43215.2 20889.7 18189.8 39079.5 511.1 3624.7 4135.7
1993 21721.9 21701.8 43423.6 21099.3 17833.0 38932.3 622.6 3868.8 4491.4
1994 20132.8 19800.2 39933.0 19505.3 16178.3 35683.6 627.5 3621.9 4249.5
1995 19722.2 20108.2 39830.3 18993.6 16373.7 35367.3 728.6 3734.4 4463.0
1996 20208.1 20434.0 40642.1 19397.0 16697.0 36094.0 811.1 3737.0 4548.1
1997 21223.5 21293.2 42516.6 20342.0 17338.0 37680.0 881.5 3955.2 4836.6
1998 21518.8 21978.6 43497.4 20524.0 17639.0 38163.0 994.8 4339.6 5334.4
1999 21427.1 21536.0 42963.1 20320.0 17500.0 37820.0 1107.1 4036.0 5143.1
2000 15243.4 18067.4 33310.8 14637.0 15055.0 29692.0 606.4 3012.4 3618.8
2001 16278.6 18884.8 35163.4 15444.0 15453.0 30897.0 834.6 3431.8 4266.4
2002 15347.4 15911.4 31258.8 14580.0 13322.0 27902.0 767.4 2589.4 3356.8
2003 16581.5 17132.0 33713.5 15785.0 14340.0 30125.0 796.5 2792.0 3588.5
2004 17388.2 17871.6 35259.7 16551.0 15096.0 31647.0 837.2 2775.6 3612.7
2005 17005.8 17525.0 34530.8 16163.0 14702.0 30865.0 842.8 2823.0 3665.8
2006 16904.8 17730.2 34635.0 16043.0 14951.0 30994.0 861.8 2779.2 3641.0
2007 16621.4 17854.5 34476.0 15854.0 15237.0 31091.0 767.5 2617.5 3385.0
2008 17008.6 18657.7 35666.3 16186.0 16113.0 32299.0 822.6 2544.7 3367.3
2009 17409.5 19707.7 37117.2 16549.0 17209.0 33758.0 860.5 2498.7 3359.2
2010 18085.2 20397.1 38482.3 17172.0 17942.0 35114.0 913.2 2455.1 3368.3
2011 18338.3 20636.6 38974.9 17383.0 18038.0 35421.0 955.3 2598.6 3553.9
2012 18606.9 20802.5 39409.4 17644.0 18199.0 35843.0 962.9 2603.5 3566.4
2013 18641.2 21262.5 39903.6 17672.0 18736.0 36408.0 969.2 2526.5 3495.6
2014 18950.7 22081.0 41031.6 17960.0 19563.0 37523.0 990.7 2518.0 3508.6
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i OSLO
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 48706 27.7 45896.7 27.7
1981 50067 27.3 47097.3 27.4
1982 49595 26.9 46506.7 27.1
1983 49609 26.6 46428.4 26.9
1984 49690 27.0 46330.3 27.3
1985 49201 26.8 45874.1 27.2
1986 50022 26.9 46660.6 27.3
1987 50507 26.9 47358.4 27.4
1988 47577 25.9 44434.9 26.3
1989 48992 26.4 45906.8 27.0
1990 46771 25.2 43728.9 25.7
1991 46401 25.2 43434.5 25.9
1992 46018 25.3 43215.2 26.0
1993 46580 25.1 43423.6 25.9
1994 42807 25.3 39933.0 26.0
1995 42866 25.3 39830.3 25.9
1996 43851 25.9 40642.1 26.4
1997 45926 27.3 42516.6 27.7
1998 47350 28.0 43497.4 28.3
1999 46400 27.6 42963.1 28.0
2000 35577 26.6 8.7 33310.8 26.7
2001 38170 28.3 9.4 35163.4 28.1
2002 33666 26.0 8.5 31258.8 26.1
2003 36264 29.1 9.5 33713.5 29.2
2004 37838 29.0 9.9 35259.7 29.3
2005 37262 28.8 9.5 34530.8 29.1
2006 37309 29.0 9.2 34635.0 29.2
2007 36992 28.2 8.8 34476.0 28.5
2008 38261 28.2 8.9 35666.3 28.6
2009 39710 28.4 9.4 37117.2 28.7
2010 41135 28.5 9.7 38482.3 28.8
2011 41663 28.6 9.6 38974.9 29.0
2012 42236 28.7 9.6 39409.4 29.1
2013 42776 28.7 9.5 39903.6 29.0
2014 44043 29.0 9.6 41031.6 29.2

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i OSLO, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
301 OSLO 44043 29.0 100.0 9.6 41031.6 29.2 100.0

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i OSLO, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4263 4082.8
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 12155 10246.7
KULTURDEPARTEMENTET 1287 1201.4
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 921 886.0
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2802 2626.2
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2281 2207.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7515 7355.4
UTENRIKSDEPARTEMENTET 1089 1068.8
FINANSDEPARTEMENTET 3680 3552.2
DOMSTOLENE I NORGE 293 280.4
FORSVARSDEPARTEMENTET 1001 978.2
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 746 723.7
HUSBANKEN 53 51.4
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2983 2909.6
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 784 753.7
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 870 824.0
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 635 618.7
STATSMINISTERENS KONTOR 128 124.9
RIKSREVISJONEN 494 479.6
STORTINGET 63 60.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i OSLO, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 204 196.4
ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 750 719.2
ARBEIDSRETTEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDSTILSYNET OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 82 78.3
ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 164 126.1
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 184 176.1
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 178 172.8
BARNEOMBUDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 17 16.2
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 180 175.2
BIOTEKNOLOGINEMNDA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 7 6.8
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 28 21.8
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 35 34.3
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 131 125.7
DATATILSYNET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 40 39.3
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.8
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 703 683.9
DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR KULTURDEPARTEMENTET 10 7.3
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 71 69.2
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 170 163.0
DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 100 99.5
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 16.5
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID UTENRIKSDEPARTEMENTET 233 229.7
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 132 130.1
FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET 303 297.1
FINANSTILSYNET FINANSDEPARTEMENTET 277 270.3
FINNMARKSKOMMISJONEN DOMSTOLENE I NORGE 1 1.0
FOLKEHELSEINSTITUTTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 801 757.0
FORBRUKEROMBUDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 26 25.8
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 64 63.0
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.6
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 611 596.5
FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARSDEPARTEMENTET 390 381.7
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND KULTURDEPARTEMENTET 56 54.0
FREDSKORPSET UTENRIKSDEPARTEMENTET 34 32.5
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 284 266.8
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 26 25.4
GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 79 75.8
GENERALADVOKATEMBETET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.4
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 4.0
HELSEDIREKTORATET SENTRALT HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 707 670.8
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 207 200.3
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 168 149.4
HUSBANKEN HUSBANKEN 53 51.4
HUSLEIETVISTUTVALGET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 20 19.6
HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1745 1578.6
HØYESTERETT DOMSTOLENE I NORGE 42 41.2
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 146 139.1
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1471 1441.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 390 382.1
KIRKERÅDET KULTURDEPARTEMENTET 62 57.9
KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2 1.9
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 4.0
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 244 234.6
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.2
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 408 393.9
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 21.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 992 970.3
KRIPOS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 494 484.9
KULTURDEPARTEMENTET KULTURDEPARTEMENTET 148 142.5
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 313 299.9
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 244 186.4
KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO KULTURDEPARTEMENTET 19 18.5
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 13.0
LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 47 44.2
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 148 144.6
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 58 56.1
LUFTFARTSTILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 11.4
MATTILSYNET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 150 144.3
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 65 61.9
METEOROLOGISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 248 234.2
MILJØDIREKTORATET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 376 360.9
NAMSFOGDEN I OSLO JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 124 121.7
NASJONALBIBLIOTEKET KULTURDEPARTEMENTET 203 185.0
NASJONALT ID-SENTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 35 33.6
NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 196 164.6
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 76 75.3
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 121 109.7
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 419 391.5
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 341 323.9
NAV IKT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 353 348.8
NAV INTERNASJONALT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 194 188.2
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 25.2
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 108 103.6
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 140 134.8
NAV OSLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 810 774.6
NAV PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 118 113.3
NORGES IDRETTSHØGSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 255 211.8
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 421 385.6
NORGES MUSIKKHØGSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 299 186.9
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 478 464.3
NORSK FILMINSTITUTT KULTURDEPARTEMENTET 101 92.3
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 55 46.3
NORSK KULTURRÅD KULTURDEPARTEMENTET 129 125.4
NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT KULTURDEPARTEMENTET 11 8.9
NORSK LYD OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET 54 49.0
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 159 147.0
NORSK ROMSENTER NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 38 36.9
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 78 63.2
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 332 325.7
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 157 154.4
OLJESKATTEKONTORET FINANSDEPARTEMENTET 46 45.4
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 152 138.1
OSLO POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2599 2551.8
PASIENTSKADENEMNDA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 62 58.8
PATENTSTYRET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 264 253.7
PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 26 25.0
POLITIDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 199 196.8
POLITIETS FELLESTJENESTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 241 238.4
POLITIETS UTLENDINGSENHET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 477 472.5
POLITIHØGSKOLEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 243 236.2
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 634 610.8
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 20 19.0
REGJERINGSADVOKATEN STATSMINISTERENS KONTOR 54 51.9
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 77 75.5
RIKSANTIKVAREN KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 164 158.3
RIKSKONSERTENE KULTURDEPARTEMENTET 61 59.5
RIKSMEKLEREN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 494 479.6
RIKSTEATRET KULTURDEPARTEMENTET 34 33.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 175 171.3
SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET FORBRUKERTVISTUTVALGET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 9 8.2
SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 26 22.7
SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN STORTINGET 55 52.9
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 9 8.6
SKATTEDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 291 285.7
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 556 543.5
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 50 47.8
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 661 635.4
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
SPRÅKRÅDET KULTURDEPARTEMENTET 35 32.0
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 113 104.7
STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 51 49.5
STATENS HELSEPERSONELLNEMND HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 7 6.8
STATENS HELSETILSYN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 114 104.7
STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 47 40.1
STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 45 43.2
STATENS JERNBANETILSYN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 50 48.8
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 23 23.0
STATENS LANDBRUKSFORVALTNING LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 193 188.5
STATENS LEGEMIDDELVERK HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 252 241.8
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 193 187.3
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 391 384.3
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 57 56.0
STATISTISK SENTRALBYRÅ FINANSDEPARTEMENTET 573 528.5
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 317 292.8
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 562 548.6
STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 74 73.0
STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET STORTINGET 8 7.8
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 203 194.1
TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 323 316.2
TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS FINANSDEPARTEMENTET 468 452.1
TRYGDERETTEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 63 58.3
UNIVERSITETET I OSLO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 7340 5977.7
UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 22 20.4
UTDANNINGSDIREKTORATET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 286 276.9
UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSDEPARTEMENTET 822 806.6
UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 910 874.8
UTLENDINGSNEMNDA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 357 348.0
VEGDIREKTORATET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 626 610.7
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 259 238.3
VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 20 19.6
VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 106 99.5
ØKOKRIM JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 146 141.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i OSLO, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 301 OSLO 204 196.4
ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 301 OSLO 750 719.2
ARBEIDSRETTEN 301 OSLO 1 1.0
ARBEIDSTILSYNET OSLO 301 OSLO 82 78.3
ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO 301 OSLO 164 126.1
ARKIVVERKET 301 OSLO 184 176.1
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 301 OSLO 178 172.8
BARNEOMBUDET 301 OSLO 17 16.2
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 301 OSLO 180 175.2
BIOTEKNOLOGINEMNDA 301 OSLO 7 6.8
BISPEDØMMEKONTOR 301 OSLO 28 21.8
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 301 OSLO 35 34.3
BUFETAT ØST 301 OSLO 131 125.7
DATATILSYNET 301 OSLO 40 39.3
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 301 OSLO 12 11.8
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 301 OSLO 703 683.9
DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR 301 OSLO 10 7.3
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 301 OSLO 71 69.2
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 301 OSLO 170 163.0
DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK 301 OSLO 100 99.5
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 301 OSLO 11 11.0
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 301 OSLO 17 16.5
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID 301 OSLO 233 229.7
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 301 OSLO 132 130.1
FINANSDEPARTEMENTET 301 OSLO 303 297.1
FINANSTILSYNET 301 OSLO 277 270.3
FINNMARKSKOMMISJONEN 301 OSLO 1 1.0
FOLKEHELSEINSTITUTTET 301 OSLO 801 757.0
FORBRUKEROMBUDET 301 OSLO 26 25.8
FORBRUKERRÅDET 301 OSLO 64 63.0
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 301 OSLO 10 9.6
FORSVARSBYGG 301 OSLO 611 596.5
FORSVARSDEPARTEMENTET 301 OSLO 390 381.7
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 301 OSLO 56 54.0
FREDSKORPSET 301 OSLO 34 32.5
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 301 OSLO 284 266.8
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 301 OSLO 26 25.4
GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT 301 OSLO 79 75.8
GENERALADVOKATEMBETET 301 OSLO 5 4.4
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 301 OSLO 4 4.0
HELSEDIREKTORATET SENTRALT 301 OSLO 707 670.8
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 301 OSLO 207 200.3
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 301 OSLO 168 149.4
HUSBANKEN 301 OSLO 53 51.4
HUSLEIETVISTUTVALGET 301 OSLO 20 19.6
HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 301 OSLO 1745 1578.6
HØYESTERETT 301 OSLO 42 41.2
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 301 OSLO 146 139.1
JERNBANEVERKET 301 OSLO 1471 1441.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 301 OSLO 390 382.1
KIRKERÅDET 301 OSLO 62 57.9
KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA 301 OSLO 2 1.9
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 301 OSLO 4 4.0
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 301 OSLO 244 234.6
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 301 OSLO 12 11.2
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 301 OSLO 408 393.9
KONFLIKTRÅDENE 301 OSLO 22 21.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 301 OSLO 992 970.3
KRIPOS 301 OSLO 494 484.9
KULTURDEPARTEMENTET 301 OSLO 148 142.5
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 301 OSLO 313 299.9
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 301 OSLO 244 186.4
KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 301 OSLO 19 18.5
KYSTVERKET 301 OSLO 2 2.0
KYSTVERKET SØRØST 301 OSLO 13 13.0
LAGMANNSRETTENE 301 OSLO 47 44.2
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 301 OSLO 148 144.6
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 301 OSLO 4 4.0
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 301 OSLO 58 56.1
LUFTFARTSTILSYNET 301 OSLO 12 11.4
MATTILSYNET 301 OSLO 150 144.3
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 301 OSLO 65 61.9
METEOROLOGISK INSTITUTT 301 OSLO 248 234.2
MILJØDIREKTORATET 301 OSLO 376 360.9
NAMSFOGDEN I OSLO 301 OSLO 124 121.7
NASJONALBIBLIOTEKET 301 OSLO 203 185.0
NASJONALT ID-SENTER 301 OSLO 35 33.6
NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN 301 OSLO 196 164.6
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 301 OSLO 76 75.3
NAV AKERSHUS 301 OSLO 121 109.7
NAV FORVALTNING 301 OSLO 419 391.5
NAV HJELPEMIDLER 301 OSLO 341 323.9
NAV IKT 301 OSLO 353 348.8
NAV INTERNASJONALT 301 OSLO 194 188.2
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN 301 OSLO 27 25.2
NAV KONTAKTSENTER 301 OSLO 108 103.6
NAV KONTROLL 301 OSLO 140 134.8
NAV OSLO 301 OSLO 810 774.6
NAV PENSJON 301 OSLO 118 113.3
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 301 OSLO 255 211.8
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 301 OSLO 421 385.6
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 301 OSLO 299 186.9
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 301 OSLO 478 464.3
NORSK FILMINSTITUTT 301 OSLO 101 92.3
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 301 OSLO 55 46.3
NORSK KULTURRÅD 301 OSLO 129 125.4
NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT 301 OSLO 11 8.9
NORSK LYD OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 301 OSLO 54 49.0
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 301 OSLO 159 147.0
NORSK ROMSENTER 301 OSLO 38 36.9
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 301 OSLO 78 63.2
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 301 OSLO 332 325.7
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 301 OSLO 157 154.4
OLJESKATTEKONTORET 301 OSLO 46 45.4
OSLO BISPEDØMME 301 OSLO 152 138.1
OSLO POLITIDISTRIKT 301 OSLO 2599 2551.8
PASIENTSKADENEMNDA 301 OSLO 62 58.8
PATENTSTYRET 301 OSLO 264 253.7
PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 301 OSLO 26 25.0
POLITIDIREKTORATET 301 OSLO 199 196.8
POLITIETS FELLESTJENESTER 301 OSLO 241 238.4
POLITIETS UTLENDINGSENHET 301 OSLO 477 472.5
POLITIHØGSKOLEN 301 OSLO 243 236.2
REGION ØST 301 OSLO 634 610.8
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 301 OSLO 20 19.0
REGJERINGSADVOKATEN 301 OSLO 54 51.9
RIKSADVOKATEN 301 OSLO 77 75.5
RIKSANTIKVAREN 301 OSLO 164 158.3
RIKSKONSERTENE 301 OSLO 61 59.5
RIKSMEKLEREN 301 OSLO 2 2.0
RIKSREVISJONEN 301 OSLO 494 479.6
RIKSTEATRET 301 OSLO 34 33.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 301 OSLO 175 171.3
SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERTVISTUTVALGET FORBRUKERTVISTUTVALGET 301 OSLO 9 8.2
SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN 301 OSLO 26 22.7
SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 301 OSLO 55 52.9
SJØFARTSDIREKTORATET 301 OSLO 9 8.6
SKATTEDIREKTORATET 301 OSLO 291 285.7
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 301 OSLO 556 543.5
SKATTEOPPLYSNINGEN 301 OSLO 50 47.8
SKATT ØST 301 OSLO 661 635.4
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 301 OSLO 7 7.0
SPRÅKRÅDET 301 OSLO 35 32.0
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 301 OSLO 113 104.7
STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL 301 OSLO 51 49.5
STATENS HELSEPERSONELLNEMND 301 OSLO 7 6.8
STATENS HELSETILSYN 301 OSLO 114 104.7
STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO 301 OSLO 47 40.1
STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS 301 OSLO 45 43.2
STATENS JERNBANETILSYN 301 OSLO 50 48.8
STATENS KARTVERK 301 OSLO 23 23.0
STATENS LANDBRUKSFORVALTNING 301 OSLO 193 188.5
STATENS LEGEMIDDELVERK 301 OSLO 252 241.8
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 301 OSLO 193 187.3
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 301 OSLO 391 384.3
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 301 OSLO 57 56.0
STATISTISK SENTRALBYRÅ 301 OSLO 573 528.5
STATPED 301 OSLO 317 292.8
STATSBYGG 301 OSLO 562 548.6
STATSMINISTERENS KONTOR 301 OSLO 74 73.0
STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET 301 OSLO 8 7.8
TINGRETTENE 301 OSLO 203 194.1
TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET 301 OSLO 323 316.2
TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 301 OSLO 468 452.1
TRYGDERETTEN 301 OSLO 63 58.3
UNIVERSITETET I OSLO 301 OSLO 7340 5977.7
UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET 301 OSLO 22 20.4
UTDANNINGSDIREKTORATET 301 OSLO 286 276.9
UTENRIKSDEPARTEMENTET 301 OSLO 822 806.6
UTLENDINGSDIREKTORATET 301 OSLO 910 874.8
UTLENDINGSNEMNDA 301 OSLO 357 348.0
VEGDIREKTORATET 301 OSLO 626 610.7
VETERINÆRINSTITUTTET 301 OSLO 259 238.3
VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET 301 OSLO 20 19.6
VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK 301 OSLO 106 99.5
ØKOKRIM 301 OSLO 146 141.4