FORVALTNINGSDATABASEN

STRAND, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i STRAND (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 28 28 56 26 15 41 2 13 15
1981 28 33 61 25 13 38 3 20 23
1982 28 33 61 25 13 38 3 20 23
1983 30 37 67 27 15 42 3 22 25
1984 22 37 59 20 15 35 2 22 24
1985 22 36 58 20 15 35 2 21 23
1986 20 35 55 18 18 36 2 17 19
1987 24 34 58 21 17 38 3 17 20
1988 20 38 58 18 17 35 2 21 23
1989 19 42 61 16 17 33 3 25 28
1990 21 40 61 18 18 36 3 22 25
1991 20 40 60 16 17 33 4 23 27
1992 21 47 68 16 18 34 5 29 34
1993 19 53 72 16 17 33 3 36 39
1994 14 36 50 13 11 24 1 25 26
1995 18 50 68 16 20 36 2 30 32
1996 19 51 70 18 19 37 1 32 33
1997 15 44 59 14 19 33 1 25 26
1998 17 53 70 16 19 35 1 34 35
1999 15 51 66 13 24 37 2 27 29
2000 16 23 39 15 15 30 1 8 9
2001 16 23 39 16 16 32 7 7
2002 19 34 53 18 24 42 1 10 11
2003 17 26 43 15 19 34 2 7 9
2004 17 26 43 17 18 35 8 8
2005 17 26 43 15 18 33 2 8 10
2006 18 25 43 16 17 33 2 8 10
2007 19 22 41 17 14 31 2 8 10
2008 17 18 35 17 12 29 6 6
2009 21 15 36 16 11 27 5 4 9
2010 19 24 43 17 17 34 2 7 9
2011 20 18 38 18 14 32 2 4 6
2012 16 20 36 14 13 27 2 7 9
2013 17 18 35 15 14 29 2 4 6
2014 19 21 40 15 16 31 4 5 9
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i STRAND (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 27.0 22.4 49.4 26.0 15.0 41.0 1.0 7.4 8.4
1981 26.8 24.3 51.1 25.0 13.0 38.0 1.8 11.3 13.1
1982 26.8 24.1 50.9 25.0 13.0 38.0 1.8 11.1 12.9
1983 28.8 27.8 56.6 27.0 15.0 42.0 1.8 12.8 14.6
1984 21.0 25.3 46.3 20.0 15.0 35.0 1.0 10.3 11.3
1985 21.1 25.9 47.0 20.0 15.0 35.0 1.1 10.9 12.0
1986 19.5 26.3 45.8 18.0 18.0 36.0 1.5 8.3 9.8
1987 23.2 26.5 49.8 21.0 17.0 38.0 2.2 9.5 11.8
1988 19.6 27.8 47.4 18.0 17.0 35.0 1.6 10.8 12.4
1989 18.0 28.4 46.4 16.0 17.0 33.0 2.0 11.4 13.4
1990 19.8 28.3 48.1 18.0 18.0 36.0 1.8 10.3 12.1
1991 18.4 27.5 45.9 16.0 17.0 33.0 2.3 10.5 12.9
1992 18.9 30.3 49.2 16.0 18.0 34.0 2.9 12.3 15.2
1993 17.9 31.7 49.5 16.0 17.0 33.0 1.9 14.7 16.5
1994 13.8 23.6 37.4 13.0 11.0 24.0 0.8 12.6 13.4
1995 17.3 35.3 52.6 16.0 20.0 36.0 1.3 15.3 16.6
1996 18.5 34.7 53.2 18.0 19.0 37.0 0.5 15.6 16.1
1997 14.5 33.1 47.6 14.0 19.0 33.0 0.5 14.1 14.6
1998 16.5 36.7 53.2 16.0 19.0 35.0 0.5 17.7 18.2
1999 14.4 39.8 54.2 13.0 24.0 37.0 1.4 15.8 17.2
2000 15.5 19.2 34.7 15.0 15.0 30.0 0.5 4.2 4.7
2001 16.0 19.6 35.6 16.0 16.0 32.0 3.6 3.6
2002 18.1 29.1 47.3 18.0 24.0 42.0 0.1 5.1 5.3
2003 15.7 22.6 38.3 15.0 19.0 34.0 0.7 3.6 4.3
2004 17.0 22.3 39.3 17.0 18.0 35.0 4.3 4.3
2005 16.0 22.3 38.3 15.0 18.0 33.0 1.0 4.3 5.3
2006 17.0 21.3 38.3 16.0 17.0 33.0 1.0 4.3 5.3
2007 18.0 18.1 36.1 17.0 14.0 31.0 1.0 4.1 5.1
2008 17.0 15.0 32.0 17.0 12.0 29.0 3.0 3.0
2009 18.2 14.0 32.2 16.0 11.0 27.0 2.2 3.0 5.2
2010 18.0 21.6 39.6 17.0 17.0 34.0 1.0 4.6 5.6
2011 19.0 16.6 35.6 18.0 14.0 32.0 1.0 2.6 3.6
2012 15.0 17.3 32.3 14.0 13.0 27.0 1.0 4.3 5.3
2013 16.0 16.5 32.5 15.0 14.0 29.0 1.0 2.5 3.5
2014 16.9 18.8 35.7 15.0 16.0 31.0 1.9 2.8 4.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i STRAND (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 56 0.0 49.4 0.0
1981 61 0.0 51.1 0.0
1982 61 0.0 50.9 0.0
1983 67 0.0 56.6 0.0
1984 59 0.0 46.3 0.0
1985 58 0.0 47.0 0.0
1986 55 0.0 45.8 0.0
1987 58 0.0 49.8 0.0
1988 58 0.0 47.4 0.0
1989 61 0.0 46.4 0.0
1990 61 0.0 48.1 0.0
1991 60 0.0 45.9 0.0
1992 68 0.0 49.2 0.0
1993 72 0.0 49.5 0.0
1994 50 0.0 37.4 0.0
1995 68 0.0 52.6 0.0
1996 70 0.0 53.2 0.0
1997 59 0.0 47.6 0.0
1998 70 0.0 53.2 0.0
1999 66 0.0 54.2 0.0
2000 39 0.0 1.2 34.7 0.0
2001 39 0.0 1.2 35.6 0.0
2002 53 0.0 1.7 47.3 0.0
2003 43 0.0 1.3 38.3 0.0
2004 43 0.0 1.3 39.3 0.0
2005 43 0.0 1.2 38.3 0.0
2006 43 0.0 1.2 38.3 0.0
2007 41 0.0 1.0 36.1 0.0
2008 35 0.0 0.9 32.0 0.0
2009 36 0.0 0.9 32.2 0.0
2010 43 0.0 1.0 39.6 0.0
2011 38 0.0 0.9 35.6 0.0
2012 36 0.0 0.8 32.3 0.0
2013 35 0.0 0.8 32.5 0.0
2014 40 0.0 0.9 35.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i STRAND (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 9.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 16.3
FINANSDEPARTEMENTET 7 5.7
KULTURDEPARTEMENTET 4 2.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i STRAND (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FYLKESMANNEN I ROGALAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 9.8
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 16.3
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.3
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 6 5.4
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 2.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i STRAND (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
59:15:11:4 FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD TAU KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:11:36 NAV ROGALAND NAV STRAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 9.8
4:7:15:14:17 ROGALAND POLITIDISTRIKT STRAND OG FORSAND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 16.3
16:3:8:56 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RENHOLD JØRPELAND FINANSDEPARTEMENTET 1 0.3
16:3:4:22 SKATT VEST SKATT VEST AVD JØRPELAND FINANSDEPARTEMENTET 6 5.4
89:51:6:46 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I STRAND OG JØRPELAND SOKN KULTURDEPARTEMENTET 4 2.9